Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 218 poster der svarer til dine søgekriterier:

Invitation til tre medlemsmøder i november (28. september 2010)
Skovforeningen afholder tre medlemsmøder i november - om revisionen af PEFC’s skovstandard, arbejdet i regeringens Skovpolitiske Udvalg, Danmarks brug af træ til energi i fremtiden samt de kommende Natura 2000- og vandplaner. Gratis deltagelse .

PEFC inviterer til revision af den danske certificeringsordning (20. september 2010)
Det danske PEFC-certificeringssystem for bæredygtig skovdrift skal revideres på baggrund af blandt andet erfaringer fra certificerede skove og ny viden på området. Også erfaringer fra udlandet og andre certificeringsordninger kan inddrages.

Vejledning om beskyttelse af flagermus i skov (15. juni 2010)
Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet vejledningen ”God praksis for skovarealer med flagermus”. Vejledningen er ikke en facitliste for hvordan skovejeren skal drive skoven, men et eksempel på hvordan skovdriften kan tilrettelægges uden at bryde loven.

Skov er Danmarks rigeste biotop på arter (13. april 2010)
Ny opdateret rødliste viser at skovene er Danmarks artsrigeste biotop. Samtidig findes flest af de rødlistede arter i skov, og det har en naturlig forklaring.

Skovkredsmøde i Fynske Skovkreds den 10. februar 2010 (22. januar 2010)
Skovforeningen inviterer til skovkredsmøde i Fynske Skovkreds, onsdag den 10. februar 2010 kl. 13.00 hos Centrovise (tidligere Agrogården), Lombjergevej 1, 5750 Ringe.

Skovkredsmøde i Sydlige Jyllands Skovkreds 10. februar 2010 (18. januar 2010)
Skovforeningen inviterer til møde i Sydlige Jyllands Skovkreds onsdag den 10. februar 2010 kl. 13.00, med en ekskursion i Fromsseier Plantage og et skovkredsmøde på Plantørgården

Skovkredsmøde i Storstrøms Skovkreds 17. februar 2010 (18. januar 2010)
Skovforeningen inviterer til møde i Storstrøms Skovkreds onsdag den 17. februar 2010 kl. 13.00 på REFA Biovarmeværk, Energivej 4, 4800 Nykøbing F.

10 år efter: Skovenes risiko er forværret (21. december 2009)
10 år efter orkanen er skovene økonomisk set mere stormudsatte end nogensinde før: Merhugstfradraget er væk, og Økonomi- og Erhvervsministeriet lytter ikke til en arbejdsgruppes faglige anbefalinger til ændringer af Stormfaldsloven.

Tilskud til særlig drift af skov til sikring flagermus og hassel (15. oktober 2009)
Skov- og Naturstyrelsen har netop udsendt en ny vejledning om tilskud til særlig drift af skov.

Efterlysning: Medlem til deltagelse i følgegruppe om mårhund (11. oktober 2009)

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.