Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 211 poster der svarer til dine søgekriterier:

Revideret PEFC ordning i offentlig høring (23. oktober 2006)
En arbejdsgruppe under PEFC Danmark har siden foråret arbejdet på at revidere den danske PEFC certificeringsordning for bæredygtig skovdrift. Nu ligger et første udkast klart og er sendt i offentlig høring

Forslag til ny vurderingslov overrasker negativt (23. marts 2017)
Skatteministeriet har netop sendt et udkast til lovforslag om ejendomsvurderinger i høring. En hastig gennemgang af de kommende vurderingsregler for skovene ser ikke lovende ud.

Tilskudsordning til urørt skov med mangler (23. marts 2017)
Skovforeningen har haft Miljøstyrelsens udkast til ny betalingsordning for urørt skov på private arealer i høring. Læs vores bemærkninger til ordningen.

Politisk plan gør ikke op med dårlig forvaltning af kronvildt (18. januar 2017)
Plan for en ny forvaltning af kronvildt sendes i høring i starten af 2017 og skal gælde i en 3-årig periode. Lederen fra Skoven 1, 2017.

Lovforslag om lempelse af boafgifterne (13. januar 2017)
Efter mange års kamp mod boafgifternes skadelige virkninger ved generationsskifte ligger der nu et forslag om en gradvis reduktion af afgiften til 5% frem mod 2020. Læs Skovforeningens høringssvar

Genoptagelse af skattesager ifm. sikkerhedsstillelse (26. januar 2016)
SKAT har udsendt en praksisændring i høring, hvor visse virksomheder vil kunne få genoptaget skatteberegningen ligesom fremtidige sager skal følge Skatterådets fortolkning.

Tømmerforordningen – vejledning på vej (14. september 2015)
Naturstyrelsen vil i efteråret sende en vejledning til den danske gennemførelse af tømmerforordningen i høring. Vejledningens primære formål bliver at fastslå hvilken del af den danske lovgivning der kan aktivere tømmerforordningen.

Regeringen fjerner 10 millioner fra skovpolitikken (20. august 2015)
Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen har sendt et forslag til landdistriktsprogrammet for 2016 i høring. Hun vil fjerne penge fra Natura 2000- og skovrejsningstilskud. Der giver ingen mening i forhold til Danmarks officielle skovpolitik.

Gennemsigtighed om danske lovforslags forhold til EU-retten (19. august 2015)
Miljø- og fødevareministeren har i et hyrdebrev til sine styrelser fastsat at ministeriets høringsudkast til nye love skal afklare hvad der er implementering af EU-regler og hvad der ligger ud over hvad EU kræver. Skovforeningen er glad for initiativet.

Natura2000-planer for det åbne land gældende for perioden 2016- (8. januar 2015)
Natura2000-planer for det åbne land gældende for perioden 2016-2021 er sendt i høring Høringsperioden går frem til den 10. april 2015.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.