Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 197 poster der svarer til dine søgekriterier:

Natura 2000 - Høring om opdateret udpegningsgrundlag (12. marts 2008)
By- og landskabsstyrelsen har sendt et udkast til opdateret udpegningsgrundlag for habitatområderne i høring med frist 4. april.

Høring på Christiansborg om biodiversitet (16. maj 2007)
Danmark har forpligtet sig til at stoppe nedgangen i sin biodiversitet i 2010. Alle politikere er indstillet på at fastholde målet, selv om tidsfristen måske overskrides. Skovene får en nøglerolle.

Revideret PEFC ordning i offentlig høring (23. oktober 2006)
En arbejdsgruppe under PEFC Danmark har siden foråret arbejdet på at revidere den danske PEFC certificeringsordning for bæredygtig skovdrift. Nu ligger et første udkast klart og er sendt i offentlig høring

Nyt Skovprogram giver et godt fundament (6. april 2018)
Læs Dansk Skovforenings høringssvar til et nyt nationalt skovprogram

Natura 2000 -områdejustering: Inde eller ude? (1. december 2017)
Miljøstyrelsen tegner Natura 2000-grænserne rent, koncentrerer områdernes naturindhold og lægger nye arealer ind i Natura 2000-områderne. Ny Natura 2000-afgrænsning er i høring frem til 3. januar 2018.

Forslag til ny vurderingslov overrasker negativt (23. marts 2017)
Skatteministeriet har netop sendt et udkast til lovforslag om ejendomsvurderinger i høring. En hastig gennemgang af de kommende vurderingsregler for skovene ser ikke lovende ud.

Tilskudsordning til urørt skov med mangler (23. marts 2017)
Skovforeningen har haft Miljøstyrelsens udkast til ny betalingsordning for urørt skov på private arealer i høring. Læs vores bemærkninger til ordningen.

Politisk plan gør ikke op med dårlig forvaltning af kronvildt (18. januar 2017)
Plan for en ny forvaltning af kronvildt sendes i høring i starten af 2017 og skal gælde i en 3-årig periode. Lederen fra Skoven 1, 2017.

Lovforslag om lempelse af boafgifterne (13. januar 2017)
Efter mange års kamp mod boafgifternes skadelige virkninger ved generationsskifte ligger der nu et forslag om en gradvis reduktion af afgiften til 5% frem mod 2020. Læs Skovforeningens høringssvar

Genoptagelse af skattesager ifm. sikkerhedsstillelse (26. januar 2016)
SKAT har udsendt en praksisændring i høring, hvor visse virksomheder vil kunne få genoptaget skatteberegningen ligesom fremtidige sager skal følge Skatterådets fortolkning.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.