Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 197 poster der svarer til dine søgekriterier:

Tømmerforordningen – vejledning på vej (14. september 2015)
Naturstyrelsen vil i efteråret sende en vejledning til den danske gennemførelse af tømmerforordningen i høring. Vejledningens primære formål bliver at fastslå hvilken del af den danske lovgivning der kan aktivere tømmerforordningen.

Regeringen fjerner 10 millioner fra skovpolitikken (20. august 2015)
Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen har sendt et forslag til landdistriktsprogrammet for 2016 i høring. Hun vil fjerne penge fra Natura 2000- og skovrejsningstilskud. Der giver ingen mening i forhold til Danmarks officielle skovpolitik.

Gennemsigtighed om danske lovforslags forhold til EU-retten (19. august 2015)
Miljø- og fødevareministeren har i et hyrdebrev til sine styrelser fastsat at ministeriets høringsudkast til nye love skal afklare hvad der er implementering af EU-regler og hvad der ligger ud over hvad EU kræver. Skovforeningen er glad for initiativet.

Natura2000-planer for det åbne land gældende for perioden 2016- (8. januar 2015)
Natura2000-planer for det åbne land gældende for perioden 2016-2021 er sendt i høring Høringsperioden går frem til den 10. april 2015.

Sprintertræer med i europæisk kapløb (28. november 2014)
Hurtigvoksende sprintertræer er med i kapløbet om at skabe nye jobs, producere vedvarende energi og skabe et konkurrencedygtigt marked i Europas skovbrugssektor. Dette fremgår af EU's skovstrategi som har været i høring.

Problematiske ændringer i plan- og naturbeskyttelsesloven (21. november 2014)
Et forslag om ændringer af planloven og naturbeskyttelsesloven har været i høring. Skovforeningen påpeger forslagets mulige negative konsekvenser for både erhvervsmæssige aktiviteter og naturværdier.

Lovforslag om Den Danske Naturfond (22. september 2014)
Regeringen, Villum Fonden og Aage V. Jensen Naturfond er blevet enige om rammerne for Den Danske Naturfond, og et lovforslag er nu i høring. Skovforeningens ønsker er imødekommet, og vi bakker op om etableringen af fonden.

Forslag til ændring af virksomhedsloven (10. juli 2014)
Skatteministeriet har den 11. juni 2014 fremsat ovennævnte lovforslag i Folketinget og samtidig udsendt forslaget i offentlig høring med høringsfrist den 9. juli 2014.

Skatteministeren om brændeafgiften: (24. februar 2014)
Gode nyheder: Morten Østergaard siger i dag om brændeafgiften: "Det går ikke at gennemføre det lovforslag der blev sendt i høring, for der kan vi jo se at det ville give så mange problemer at der er nødt til at ske justeringer."

Skovenes risici ved mindsket vedligeholdelse af vandløb (15. januar 2014)
Skovforeningens har afgivet høringssvar om vandplanerne hvor vi påpeger generelle risici for skove ved mindsket vedligeholdelse af vandløb.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.