Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 210 poster der svarer til dine søgekriterier:

Sprintertræer med i europæisk kapløb (28. november 2014)
Hurtigvoksende sprintertræer er med i kapløbet om at skabe nye jobs, producere vedvarende energi og skabe et konkurrencedygtigt marked i Europas skovbrugssektor. Dette fremgår af EU's skovstrategi som har været i høring.

Problematiske ændringer i plan- og naturbeskyttelsesloven (21. november 2014)
Et forslag om ændringer af planloven og naturbeskyttelsesloven har været i høring. Skovforeningen påpeger forslagets mulige negative konsekvenser for både erhvervsmæssige aktiviteter og naturværdier.

Lovforslag om Den Danske Naturfond (22. september 2014)
Regeringen, Villum Fonden og Aage V. Jensen Naturfond er blevet enige om rammerne for Den Danske Naturfond, og et lovforslag er nu i høring. Skovforeningens ønsker er imødekommet, og vi bakker op om etableringen af fonden.

Forslag til ændring af virksomhedsloven (10. juli 2014)
Skatteministeriet har den 11. juni 2014 fremsat ovennævnte lovforslag i Folketinget og samtidig udsendt forslaget i offentlig høring med høringsfrist den 9. juli 2014.

Skatteministeren om brændeafgiften: (24. februar 2014)
Gode nyheder: Morten Østergaard siger i dag om brændeafgiften: "Det går ikke at gennemføre det lovforslag der blev sendt i høring, for der kan vi jo se at det ville give så mange problemer at der er nødt til at ske justeringer."

Skovenes risici ved mindsket vedligeholdelse af vandløb (15. januar 2014)
Skovforeningens har afgivet høringssvar om vandplanerne hvor vi påpeger generelle risici for skove ved mindsket vedligeholdelse af vandløb.

Se på vandplanernes konsekvenser for din skov inden jul (11. december 2013)
Høringen af vandplanerne slutter 23. december. Hvis du tidligere har afgivet bemærkninger til vandplanerne, så tjek om de er blevet hørt. Skovene er meget følsomme over for ændret vandstand. Det er vigtigt at skovinteresser inddrages i vandplanlægningen.

Ændringer af regler om klager, beplantninger, diger og natur (16. juli 2013)
Ændringsforslag til en række love og bekendtgørelser om skov og natur er sendt i høring. Se dem her.

Øget lodsejerinddragelse i Natura 2000-planlægning (16. juli 2013)
Naturstyrelsen har sendt ændringer til bekendtgørelsen om Natura 2000-skovplanlægning i høring. Ændringerne ligger i forlængelse af den nye miljømålslov hvor land- og skovbruget fik lodsejerne centralt placeret i selve planlægningsprocessen.

Stormfaldsreglerne bliver ikke så forståelige som de burde (16. juli 2013)
Stormfaldsordningen er blevet evalueret, og Stormrådet har foreslået ændringer for at forenkle administrationen og forståeligheden af reglerne. Et udkast til ny bekendtgørelse er i høring. Reglerne er ikke blevet enklere eller mere forståelige.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.