Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 211 poster der svarer til dine søgekriterier:

Private skal betale kommunernes manglende vandløbvedligeholdelse (16. juli 2013)
Naturstyrelsen har sendt forslag til ændring af vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og planlægningsloven i høring. Kommunerne kan nu nedklassificere offentlige vandløb til private - og dermed overlade regningen for vedligholdelse til private.

Svækket værn mod strejfende hunde (16. juli 2013)
Efter den strejfende hund Balder blev skudt i 2012, vil fødevareministeren flytte reglerne om hunde i mark- og vejfredsloven til hundeloven. I første omgang er ændringen af mark- og vejfredsloven sendt i høring. Den svækker værnet mod strejfende hunde.

Jernbaneoverkørsler skal nedlægges mellem Hobro og Ålborg (2. november 2012)
På jernbanestrækningen mellem Hobro og Ålborg skal en række overkørsler nedlægges, og et lovforslag er i høring. Skovforeningen opfordrer lodsejere i området til at læse materialet.

Natura 2000 - opdatering af udpegningsgrundlag (28. juni 2012)
Naturstyrelsen opdaterer udpegningsgrundlag for Natura 2000-områderne. Høringsfrist 20. august.

Natura 2000 – møde i Skovforeningens ERFA-gruppe (31. maj 2012)
Skovforeningen afholder møde i Natura 2000 ERFA-gruppen torsdag d. 14. juni kl 9-12. Kom og hør mere om den forestående høring af Natura 2000-handleplanerne

Ny bekendtgørelse mindsker betaling for græsning og slæt (16. december 2011)
Skovforeningen har afgivet et høringssvar til udkastet til ny Bekendtgørelse om Pleje af Græs- og Naturarealer under landdistriktsprogrammet.

Vandplanerne ændres nogle steder fra "vedligeholdelse" til "rest (6. december 2011)
De ændrede vandplaner er i høring til 10. december. I en del af planerne går man fra "ændret vandløbsvedligeholdelse" til "vandløbsrestaurering", og det giver ejeren mulighed for erstatning. Vi opfordrer alle berørte ejere til at deltage i høringen.

Forslag til nationalparkplan for Mols Bjerge (19. september 2011)
Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge har sendt et forslag til nationalparkplan i høring. Skovforeningen opfordrer skov- og naturejere i området til at sende ideer, ønsker og andre bemærkninger til Nationalparkens bestyrelse - med kopi til os.

PEFCs forslag til ny skovstandard (17. september 2011)
Skovforeningen støtter forslaget selv om der er forhold vi kunne ønske os anderledes. Vi opfordrer alle i dansk skovbrug til at læse forslaget, og skriv meget gerne et høringssvar til PEFC senest 4. november.

Seminar om PEFC Danmarks forslag til ny ordning (4. september 2011)
PEFC Danmark har sendt et udkast til revideret dansk PEFC-ordning i høring og inviterer til seminar hvor de reviderede dokumenter bliver præsenteret.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.