Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 197 poster der svarer til dine søgekriterier:

Se på vandplanernes konsekvenser for din skov inden jul (11. december 2013)
Høringen af vandplanerne slutter 23. december. Hvis du tidligere har afgivet bemærkninger til vandplanerne, så tjek om de er blevet hørt. Skovene er meget følsomme over for ændret vandstand. Det er vigtigt at skovinteresser inddrages i vandplanlægningen.

Ændringer af regler om klager, beplantninger, diger og natur (16. juli 2013)
Ændringsforslag til en række love og bekendtgørelser om skov og natur er sendt i høring. Se dem her.

Øget lodsejerinddragelse i Natura 2000-planlægning (16. juli 2013)
Naturstyrelsen har sendt ændringer til bekendtgørelsen om Natura 2000-skovplanlægning i høring. Ændringerne ligger i forlængelse af den nye miljømålslov hvor land- og skovbruget fik lodsejerne centralt placeret i selve planlægningsprocessen.

Stormfaldsreglerne bliver ikke så forståelige som de burde (16. juli 2013)
Stormfaldsordningen er blevet evalueret, og Stormrådet har foreslået ændringer for at forenkle administrationen og forståeligheden af reglerne. Et udkast til ny bekendtgørelse er i høring. Reglerne er ikke blevet enklere eller mere forståelige.

Private skal betale kommunernes manglende vandløbvedligeholdelse (16. juli 2013)
Naturstyrelsen har sendt forslag til ændring af vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og planlægningsloven i høring. Kommunerne kan nu nedklassificere offentlige vandløb til private - og dermed overlade regningen for vedligholdelse til private.

Svækket værn mod strejfende hunde (16. juli 2013)
Efter den strejfende hund Balder blev skudt i 2012, vil fødevareministeren flytte reglerne om hunde i mark- og vejfredsloven til hundeloven. I første omgang er ændringen af mark- og vejfredsloven sendt i høring. Den svækker værnet mod strejfende hunde.

Jernbaneoverkørsler skal nedlægges mellem Hobro og Ålborg (2. november 2012)
På jernbanestrækningen mellem Hobro og Ålborg skal en række overkørsler nedlægges, og et lovforslag er i høring. Skovforeningen opfordrer lodsejere i området til at læse materialet.

Natura 2000 - opdatering af udpegningsgrundlag (28. juni 2012)
Naturstyrelsen opdaterer udpegningsgrundlag for Natura 2000-områderne. Høringsfrist 20. august.

Natura 2000 – møde i Skovforeningens ERFA-gruppe (31. maj 2012)
Skovforeningen afholder møde i Natura 2000 ERFA-gruppen torsdag d. 14. juni kl 9-12. Kom og hør mere om den forestående høring af Natura 2000-handleplanerne

Ny bekendtgørelse mindsker betaling for græsning og slæt (16. december 2011)
Skovforeningen har afgivet et høringssvar til udkastet til ny Bekendtgørelse om Pleje af Græs- og Naturarealer under landdistriktsprogrammet.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.