Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 219 poster der svarer til dine søgekriterier:

Natura 2000- og vandplanerne endelig lagt frem (23. februar 2010)
Miljøministeriet har sendt 246 stk. Natura 2000-planer og 23 stk. vandplaner i forhøring. Skovforeningen kan hjælpe de berørte ejere.

Skatteforslag forvrider konkurrencen mellem energiafgrøder (29. oktober 2009)
Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring. Der bliver samme fradragsret for energiafgrøder på mark som i skov - men i skoven får afgrøderne ikke de samme tilskudsmuligheder. Altså konkurrenceforvridning.

Udkast til vejledning om udsætninger og biotopplaner (12. marts 2009)
Læs Skovforeningens høringssvar til Skov- og Naturstyrelsens udkast til vejledning om udarbejdelse af biotopplaner og udsætning af fasaner og agerhøns.

Overflødig og dyr tvangsbeskyttelse af flagermus i løvskovene (13. januar 2009)
Miljøministeriet har sendt et lovudkast i høring. Lovudkastet indebærer erstatningsfri indgreb i skovdriften. Det vil påføre økonomiske tab og byrder for skovejerne - for at beskytte flagermus som ingen beskyttelse behøver. Skovforeningen protesterer.

Nyt om konkurrencesagen (8. september 2008)
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) har afhørt enkelte medlemmer af Handelsudvalget og derefter aflyst yderligere afhøringer. SØKs jurister skal nu tage stilling til sagens videre forløb.

Miljøministerens udkast til kriterier for indkøb af træ (27. april 2007)
Miljøministeren har sendt et udkast til politik for indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i det offentlige i høring. Danske organisationer har hidtil ikke kunnet blive enige på området.

Usikkerhed for danske skove i EUs landdistriktsprogram (30. november 2006)
Fødevareministeriet har sendt et forslag i høring om Danmarks gennemførelse af EU's landdistriksprogram. Skovforeningen ser flere problemer i høringsudkastet.

Nye krav om krydsoverensstemmelse er overimplementering (21. februar 2018)
Landbrugsstyrelsens forslag til udvidede krydsoverensstemmelseskrav er overimplementering og kan få store konsekvenser for kombinerede jordbrug. Dansk Skovforening arbejder på at få fjernet urimelighederne.

Staten udlægger 45 skove til biodiversitetsformål (23. januar 2018)
Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde-Larsen har offentliggjort listen over de 45 statslige skove, som nu skal udlægges til biodiversitetsformål.

Ny planlov - positivt men stadig udfordringer (11. juli 2017)
Med den nye planlov er der åbnet op for mere fleksible byggeregler, og Grønt Danmarkskort er snart en realitet.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.