Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 210 poster der svarer til dine søgekriterier:

Overflødig og dyr tvangsbeskyttelse af flagermus i løvskovene (13. januar 2009)
Miljøministeriet har sendt et lovudkast i høring. Lovudkastet indebærer erstatningsfri indgreb i skovdriften. Det vil påføre økonomiske tab og byrder for skovejerne - for at beskytte flagermus som ingen beskyttelse behøver. Skovforeningen protesterer.

Nyt om konkurrencesagen (8. september 2008)
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) har afhørt enkelte medlemmer af Handelsudvalget og derefter aflyst yderligere afhøringer. SØKs jurister skal nu tage stilling til sagens videre forløb.

Miljøministerens udkast til kriterier for indkøb af træ (27. april 2007)
Miljøministeren har sendt et udkast til politik for indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i det offentlige i høring. Danske organisationer har hidtil ikke kunnet blive enige på området.

Usikkerhed for danske skove i EUs landdistriktsprogram (30. november 2006)
Fødevareministeriet har sendt et forslag i høring om Danmarks gennemførelse af EU's landdistriksprogram. Skovforeningen ser flere problemer i høringsudkastet.

Ny planlov - positivt men stadig udfordringer (11. juli 2017)
Med den nye planlov er der åbnet op for mere fleksible byggeregler, og Grønt Danmarkskort er snart en realitet.

Ejendomsvurderingslov med mange urimeligheder (18. april 2017)
Vurderingsloven har gennem mange år været udsat for hård kritik. Det nye udkast til vurderingslov retter bestemt ikke op på det for skovenes vedkommende

Afstandskrav mellem jagttårne og skel fastholdes (23. marts 2017)
Der vil fortsat være et afstandskrav til naboskel ved opsætning at jagttårne

Ændring af Natura 2000 områdernes afgrænsning (23. februar 2017)
Miljøstyrelsen arbejder på at justere Natura 2000 afgrænsningerne og eventuelt inddrage nye arealer.

Nationalpark Mols Bjerge skal have ny plan (13. juli 2016)
Nationalpark Mols Bjerge har udsendt et debatoplæg, hvor de beder om input til den nye plan. Så giv jeres besyv med. Det er nu, at I kan gøre en forskel.

Spørgsmål og svar om EU’s Tømmerforordning (23. maj 2016)
Skovforeningen har lagt spørgsmål og svar om EU’s Tømmerforordning på medlemsafdelingen af vor hjemmeside. Læs dem og brug dem.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.