Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 210 poster der svarer til dine søgekriterier:

Danmark er længst i EU med implementering af tømmerforordningen (27. april 2016)
Danmark er det eneste land i EU som har identificeret den nationale lovgivning der skal overholdes for at træ anses for lovligt fældet. Skovforeningen håber at EU vil følge op over for de lande som stadig ikke er på plads - så alle får lige vilkår.

Vejledning til skovejere om EU’s tømmerforordning (11. marts 2016)
Naturstyrelsen har færdiggjort vejledningen til danske skovejere om EU’s tømmerforordning. Kom til de åbne skovkredsmøder og marts og april og hør nærmere om hvad det vil betyde for danske skovejere.

Invitation: Åbne skovkredsmøder om EU's tømmerforordning (9. februar 2016)
På fem åbne skovkredsmøder vil Naturstyrelsen præsentere vejledningen til skovejere om EU’s tømmerforordning og hvad kravene til et due diligence-system vil komme til at betyde for en dansk skovejer. Kom med.

Nu rulles EU’s Tømmerforordning ud for skovejerne (18. januar 2016)
Skovforeningen beder Naturstyrelsen præcisere afgørende punkter i vejledningen til EU’s Tømmerforordning: Hvordan skal skovejere udvise den krævede fornødne omhu for at træet er lovligt fældet, og hvornår risikerer skovejere at blive straffet økonomisk?

Dansk Skovforening søger medarbejder med juridiske kompetencer (19. december 2014)
Kendskab til skovbrug og natur er en fordel, men ikke en betingelse. Ansøgningsfrist: 15. januar 2015. Tiltrædelse snarest.

Budget for 2. generations vand- og naturplaner offentliggjort (18. december 2014)
Miljøministeren offentliggjort i går de midler der er sat af til gennemførsel af 2. generation Vandområdeplaner og 2. generation Natura2000 planerne for det åbne land. Planerne dækker perioden 2015 – 2021

Nye regler for afbrænding af hugstaffald på vej (28. november 2014)
Fornuftige regler på vej om afbrænding af blandt andet hugstaffald i skovene.

Nye vandplaner gennemført (5. november 2014)
De første vandplaner er nu godkendt og gælder indtil december 2015, hvor anden generation af vandplanerne skal vedtages. De nuværende planer er fem år forsinkede og er væsentligt anderledes i forhold til de oprindelige planer.

Udkast til ny lejelov: Hverken en modernisering eller en forenkl (16. oktober 2014)
Lovforslaget indeholder store ændringer med store konsekvenser for udlejerne.

Brændeafgiftens officielle afskaffelse (21. september 2014)
Lovforslag fra Skatteministeriet ruller hele forsyningssikkerhedsafgiften tilbage og aflyser planerne om en brændeafgift. Dermed er den hidtil alvorligste trussel imod bæredygtig skovdrift i Danmark afværget.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.