Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 197 poster der svarer til dine søgekriterier:

Ændring af Natura 2000 områdernes afgrænsning (23. februar 2017)
Miljøstyrelsen arbejder på at justere Natura 2000 afgrænsningerne og eventuelt inddrage nye arealer.

Nationalpark Mols Bjerge skal have ny plan (13. juli 2016)
Nationalpark Mols Bjerge har udsendt et debatoplæg, hvor de beder om input til den nye plan. Så giv jeres besyv med. Det er nu, at I kan gøre en forskel.

Spørgsmål og svar om EU’s Tømmerforordning (23. maj 2016)
Skovforeningen har lagt spørgsmål og svar om EU’s Tømmerforordning på medlemsafdelingen af vor hjemmeside. Læs dem og brug dem.

Danmark er længst i EU med implementering af tømmerforordningen (27. april 2016)
Danmark er det eneste land i EU som har identificeret den nationale lovgivning der skal overholdes for at træ anses for lovligt fældet. Skovforeningen håber at EU vil følge op over for de lande som stadig ikke er på plads - så alle får lige vilkår.

Vejledning til skovejere om EU’s tømmerforordning (11. marts 2016)
Naturstyrelsen har færdiggjort vejledningen til danske skovejere om EU’s tømmerforordning. Kom til de åbne skovkredsmøder og marts og april og hør nærmere om hvad det vil betyde for danske skovejere.

Nu rulles EU’s Tømmerforordning ud for skovejerne (18. januar 2016)
Skovforeningen beder Naturstyrelsen præcisere afgørende punkter i vejledningen til EU’s Tømmerforordning: Hvordan skal skovejere udvise den krævede fornødne omhu for at træet er lovligt fældet, og hvornår risikerer skovejere at blive straffet økonomisk?

Budget for 2. generations vand- og naturplaner offentliggjort (18. december 2014)
Miljøministeren offentliggjort i går de midler der er sat af til gennemførsel af 2. generation Vandområdeplaner og 2. generation Natura2000 planerne for det åbne land. Planerne dækker perioden 2015 – 2021

Nye regler for afbrænding af hugstaffald på vej (28. november 2014)
Fornuftige regler på vej om afbrænding af blandt andet hugstaffald i skovene.

Nye vandplaner gennemført (5. november 2014)
De første vandplaner er nu godkendt og gælder indtil december 2015, hvor anden generation af vandplanerne skal vedtages. De nuværende planer er fem år forsinkede og er væsentligt anderledes i forhold til de oprindelige planer.

Udkast til ny lejelov: Hverken en modernisering eller en forenkl (16. oktober 2014)
Lovforslaget indeholder store ændringer med store konsekvenser for udlejerne.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.