Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 221 poster der svarer til dine søgekriterier:

Regeringen er stadig skov-blind (24. februar 2010)
Regeringens nye program er ikke nyt når det gælder skovene: Regeringen lukker stadig øjnene for skovenes enorme muligheder for klima, energi, biodiversitet og naturoplevelser til befolkningen. Det kan blive Karen Ellemanns chance.

Ingen penge til bæredygtig skovdrift i 2010-13 (16. juni 2009)
Regeringen lukker bevillingerne til særlig biodiversitet i skove, konvertering af nål til løv og grønne driftsplaner - stik imod Danmarks nationale skovprogram, biodiversitets-forpligtelse og skovlovens intentioner. Årsag: Grøn Vækst glemte skovene.

Ekskursion i Høstemark Skov ved Lille Vildmose den 3. oktober (27. august 2008)
Pro Silva inviterer til ekskursion i Høstemark Skov ved Lille Vildmose. Skoven rummer mange gamle bevoksninger med hjemmehørende træarter og en stor kronvildtbestand. Det giver en usædvanligt rig biodiversitet og helt specielle skovdyrkningsforhold.

Registrering af brugere af genetiske ressourcer (2. februar 2018)
Har du modtaget et brev fra Miljøstyrelsen henvendt til brugere af genetiske ressourcer? Så se her.

Flere gamle træer og dødt ved i skovene (24. november 2017)
Dansk Skovforening mødes på tirsdag med Miljø- og fødevareministeren for at drøfte naturpolitik frem mod 2030. Udgangspunktet for drøftelserne er Miljøstyrelsens nye rapport, hvor de vurderer at der er behov for flere gamle træer og dødt ved i skovene.

Guide: Betalingsordninger til skov og natur 2017 (13. juli 2017)
Se årets betalingsordninger til skov og natur. Du kan søge frem til 3. september.

Nyt vurderingssystem: Skatteministeren tager fejl (2. juni 2017)
I dag ventes den nye vurderingslov vedtaget. Desværre kommer den til at indeholde urimeligheder for skovene.

Tilskudsordning til urørt skov med mangler (23. marts 2017)
Skovforeningen har haft Miljøstyrelsens udkast til ny betalingsordning for urørt skov på private arealer i høring. Læs vores bemærkninger til ordningen.

Gør skove med særlige naturværdier til vindere (16. marts 2017)
Den bedste beskyttelse af naturværdierne i de private skove opnås ved en direkte involvering af ejerne og gennem attraktive ordninger for, hvad der ønskes opnået. Lederen fra Skoven 3, 2017.

Befriende at naturpakken satser på frivillighed (16. juni 2016)
Politikernes satsning på frivillighed og samarbejde med skovejerne er et afgørende resultat for Skovforeningen. Men vi savner stadig en sammenhængende skovpolitik for alle skovenes muligheder – og for hvordan skovejerne skal kunne realisere dem.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.