Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 200 poster der svarer til dine søgekriterier:

Regeringen foreslår et nyt skovprogram (19. marts 2018)
Skovforeningen er glad for regeringens udkast til et nyt nationalt skovprogram. Det udtrykker en god balance mellem de mange goder skovene kan producere – træ, natur, friluftsliv, rent grundvand og bæredygtig energi. Læs lederen fra Skoven 3, 2018.

Skovprogram med god balance (2. marts 2018)
Miljøstyrelsens udkast til nyt Nationalt Skovprogram kan blive en god og tiltrængt løftestang for skovbruget. Programmet er godt balanceret og afspejler fint hvordan skovene kan imødekomme samfundsmæssige ønsker.

Fremtidig lovstruktur på Miljø- og Fødevareministeriets område (28. februar 2018)
Gode anbefalinger fra ekspertudvalget. Vi mener dog, at det er meget vigtigt at bevare skovloven som selvstændig sektorlov af hensyn til skovenes erhvervsmæssige interesser.

Registrering af brugere af genetiske ressourcer (2. februar 2018)
Har du modtaget et brev fra Miljøstyrelsen henvendt til brugere af genetiske ressourcer? Så se her.

Flere gamle træer og dødt ved i skovene (24. november 2017)
Dansk Skovforening mødes på tirsdag med Miljø- og fødevareministeren for at drøfte naturpolitik frem mod 2030. Udgangspunktet for drøftelserne er Miljøstyrelsens nye rapport, hvor de vurderer at der er behov for flere gamle træer og dødt ved i skovene.

Guide: Betalingsordninger til skov og natur 2017 (13. juli 2017)
Se årets betalingsordninger til skov og natur. Du kan søge frem til 3. september.

Nyt vurderingssystem: Skatteministeren tager fejl (2. juni 2017)
I dag ventes den nye vurderingslov vedtaget. Desværre kommer den til at indeholde urimeligheder for skovene.

Tilskudsordning til urørt skov med mangler (23. marts 2017)
Skovforeningen har haft Miljøstyrelsens udkast til ny betalingsordning for urørt skov på private arealer i høring. Læs vores bemærkninger til ordningen.

Gør skove med særlige naturværdier til vindere (16. marts 2017)
Den bedste beskyttelse af naturværdierne i de private skove opnås ved en direkte involvering af ejerne og gennem attraktive ordninger for, hvad der ønskes opnået. Lederen fra Skoven 3, 2017.

Befriende at naturpakken satser på frivillighed (16. juni 2016)
Politikernes satsning på frivillighed og samarbejde med skovejerne er et afgørende resultat for Skovforeningen. Men vi savner stadig en sammenhængende skovpolitik for alle skovenes muligheder – og for hvordan skovejerne skal kunne realisere dem.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.