Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 336 poster der svarer til dine søgekriterier:

Mere aske i skovene (22. september 2008)
Det bliver nu lettere at føre aske fra varmeværkernes fyring med træflis tilbage til skovene. Det vil gavne træernes vækst og sundhed og bæredygtigheden i skovens stofkredsløb. Samtidig kan skovene hjælpe varmeværkerne af med et affaldsproblem.

Prisstatistik for Maj 2008 (28. juli 2008)
Maj måneds prisstatistik er en blandet pose bolsjer for de danske skovejere. Eg klarer sig fortsat godt, mens interessen for ask er dalet. Det store udbud af sitkagran har haft betydning for prisniveauet. Cellulosetræ sætter på ny volumenrekord.

Der er mere miljøvenlig energi at hente i skovene (5. juni 2008)
I Danmark er der god mulighed for at øge skovenes produktion af biomasse til miljøvenlig energi uden at det påvirker produktionen af fødevarer. Her er tallene.

Prisstatistik for april 2008 (4. juni 2008)
April måneds prisstatistik er en positiv overraskelse for de danske skovejere, i en tid der ellers er præget af svigtende markeder rundt os. Specielt eg, ask, emballage- og cellulosetræ er det værd at lægge mærke til.

Skoven nu (7. maj 2008)
De fleste af træernes blade folder sig ud i løbet af maj måned. Men hvad laver bladene,hvordan er de bygget op og hvad kan vi bruge dem til?

Skovforeningens prisstatistik for marts 2008. (5. maj 2008)
Skovforeningens prisstatistik for marts 2008 er nu tilgængelig. Der er igen indberettet pæne mængder nåletræ til priststatistikken, specielt korttømmer har solgt godt i marts måned. Priserne holder sig nogenlunde stabile, med få og små udsving.

Biomasse: En bæredygtig energiform (25. januar 2008)
Produktionen af biomasse fra de danske skove kan fordobles uden at det sker på bekostning af leverancerne til træindustrien eller på bekostning af naturen.

Gode tider (21. januar 2008)
Skovenes økonomiske bedring vil give større handlefrihed, fleksibilitet, muligheder for at investere langsigtet og for at bruge skovbrugsuddannet arbejdskraft. Et årtis afvikling kan blive vendt til udvikling. Læs lederen fra Skovens januarnummer.

Stor hugst i skovene i 2006 (12. oktober 2007)
De danske skove øger hugsten. I 2006 blev hugget 2,4 millioner m3. Den øgede hugst er gode nyheder for miljøet og for skovene. Der er stadig et stort overskud af træ i Danmarks skove.

Særdeles flot 2006-regnskab fra Dansk Træemballage A/S (12. april 2007)
Regnskabsresultatet fra Dansk Træemballage er intet mindre end imponerende. Koncernen har med offentliggørelsen af resultatet for 2006 slået fast, at en af de store spillere i den danske træindustri for alvor oplever meget stærk økonomisk fremgang.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.