Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 340 poster der svarer til dine søgekriterier:

Brænde kan forbedre Danmarks CO2-regnskab (21. februar 2008)
Der står en brændeovn i godt 500.000 danske hjem. Den spreder hygge og giver billig varme, men er også et vigtigt redskab når Danmark skal leve op til kravene i EU-kommissionens klimaplan, påpeger forskere fra Skov & Landskab.

Grænse for træers højde (18. februar 2008)
Det er nok vandforsyningen der sætter grænsen for hvor høje træer kan blive. Målinger på verdens højeste træer antyder at der nok vil være en overgrænse et sted mellem 122 og 130 m.

Natura 2000 - Skovforeningens input til idéfasen (21. december 2007)
Skovforeningen har indsendt bidrag til Natura 2000 idéfasen til Miljøcentrene. Som skovejer kan du indsende dit bidrag frem til 1. marts 2008

Skovforeningens prisstatistik for august er offentliggjort (26. september 2007)
Skovforeningens pristatistik for august er nu blevet offentliggjort.

Dansk Skovforening og Sydsveriges skovejere går i samarbejde (19. juni 2007)
Skovforeningen vil melde sig ind i Södra, og dermed tilbyde sine medlemmer mærkbare fordele, fx for afsætningen af nåletræ. Resten af 2007 vil Skovforeningen og Södra bruge på at udrede de praktiske og juridiske spørgsmål i det nærmere samarbejde.

Svenskerne satser på bioenergi fra skoven (21. november 2006)
Forskningsinstitutionen Skogsforsk søsætter et storstilet projekt om forskning i produktion af biobrændsler fra skoven. Målet er at fordoble produktionen på en bæredygtig måde.

Stærk efterspørgsel på nåletræ og forbedring af løvtræmarkedet (20. november 2006)
Danske Skoves Handelsudvalg mødtes d. 16. november 2006 og diskuterede markedssituationen for løv- og nåletræ. Hovedkonklusionerne findes her.

Højere priser på cellulosetræ (8. august 2006)
Store Enso hæver prisen på cellulosetræ og det trækker prisen dansk nåletræ op.

Husk anmeldepligten i Natura 2000 områderne (9. juni 2006)
Visse aktiviteter skal anmeldes inden de påbegyndes, hvis det berørte areal er beliggende i et Natura 2000 område. Overholdes pligten ikke anmeldes det til politiet

Masser af aftaler om øget adgang til skovene (28. juni 2001)
Den hidtil første undersøgelse af aftalemiljøet i Danmarks skove viser at langt de fleste skovgæsters ønsker til udvidet adgang bliver imødekommet af skovejerne.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.