Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Det siger loven om cykling i skovene

 


De vigtigste regler

  • Cykler må færdes på alle skovens veje og stier.

  • Stien skal fremtræde som egnet til cykling med almindelige cykler.

  • Cykling er ulovlig på midlertidige kørespor, dyreveksler og lignende.

  • Cyklister kan ikke skabe adgangsret ved at cykle gentagne gange i bevoksningerne. Ejeren kan forhindre færdsel disse steder ved skiltning,
    udlæg af kvas eller lignende.

  • Ejeren kan forbyde cykling på stier hvor cykling medfører særlige problemer.
 

Afvejning af flere hensyn

 
Reglerne om adgang til naturen er en afvejning mellem hvad naturen kan bære, hvad ejerne skal tåle og hvad brugerne må leve med.

Som udgangspunkt skal man kunne cykle (uanset valg af cykeltype) på stier der er egnede til almindelige cykler. Lovgiverne skelnede nemlig mellem almindelige cykler og mountainbikes da Naturbeskyttelsesloven blev vedtaget i 2004, se nedenfor.

Publikums benyttelse af denne ret til cykling er udtryk for den belastning som Folketinget mener at naturen kan og ejeren skal tåle.


En mountainbike er ikke en "almindelig cykel" i lovens forstand


Mange mountainbike-ryttere mener at mountainbikes er almindelige cykler ved at henvise til salgstallene for mountainbikes.

Folketingets afvejning mellem hensynene til naturen og til ejeren påvirkes imidlertid ikke af salgstal for forskellige cykeltyper. Det er derfor stadig belastningen fra anvendelse af almindelige cykler, som Folketinget har i tankerne når de formulerer lovgivningen.

Nogle mountainbike-ryttere peger endvidere på at de har ret til at cykle på bestemte strækninger fordi de sagtens selv kan cykle på en almindelig cykel på disse strækninger.

Men selvom en sportstrænet cyklist kan forcere en sti på en almindelig cykel, betyder det ikke at cykling er lovlig på stien. I så fald ville der nemlig kunne cykles på stort set alle stier i skovene. Og det er ikke hvad Folketinget mente med loven.


Loven fra 1992


Naturbeskyttelsesloven fra 1992 var den første lov, der gav publikum ret til at cykle i de private skove. Her står:

”§23, stk. 5. I privatejede skove må færdsel til fods kun ske ad stier og anlagte veje og færdsel på cykel kun ad befæstede stier og anlagte veje…”

 
I lovbemærkningerne står:

”Med begrebet ”stier og anlagte veje” tilsigtes ingen ændring i forhold til praksis efter naturfredningsloven, idet ”stier og anlagte veje” defineres som etablerede færdselsbaner i modsætning til midlertidigt synlige spor efter kørsel, tyndingsindgreb og lign. samt dyreveksler. Cykling er tilladt på anlagte veje og stier, der er befæstet, f.eks. med stabilgrus og dermed mere robuste." [Skovforeningens fremhævning].

Naturklagenævnet har senere truffet flere afgørelser i konkrete sager. Her har Nævnet anlagt den praksis at der ikke nødvendigvis skal være tale om en – i ordets sproglige betydning – befæstet sti, før der må cykles på stien.

 

Loven fra 2004


Naturbeskyttelsesloven blev ændret i 2004, og den praksis som Naturklagenævnet havde etableret blev godkendt af Folketinget. Det hedder nu i lovbemærkningerne:

"Det foreslås, at der i almindelighed skal være adgang til gående og cyklende færdsel på alle skovens veje og stier, uanset om disse kan betegnes som ”anlagte” eller ”befæstede”.
 
Betegnelsen veje og stier dækker permanente, menneskeskabte færdselsbaner. Adgangen til færdsel på cykel ad stier forudsætter, at stien fremtræder som egnet til cykling med almindelige cykler, idet mountainbikes netop er konstrueret til at kunne cykle også uden for veje og stier."

Midlertidige kørespor, dyreveksler og lignende er ikke omfattet af færdselsretten, ligesom bestemmelsen ikke giver adgang til færdsel f.eks. på spor efter heste eller mountainbikes. Bestemmelsen giver heller ikke adgang til at skabe færdsel ved (ulovligt) at etablere trampestier.
 
Det vil således ikke være en ulovlig hindring af offentlighedens færdsel, såfremt ejeren ved skiltning, udlæg af kvas eller på lignende måde forhindrer færdsel disse steder.” [Skovforeningens fremhævning]
 
 
I loven står endvidere:

”Ejeren kan ved skiltning fastsætte indskrænkninger i adgangen til cykling på stier, hvor cykling medfører særlige problemer”
 
Som eksempel på problemer nævnes konflikter med andre af skovens brugere. Kommunen kan i visse tilfælde tilsidesætte et sådant forbud.
 

I lovbemærkningerne står en vigtig forudsætning for en lukning:

”Bestemmelsen kan desuden tænkes anvendt for at hindre cykling ad en sti, der ender blindt, og der kan konstateres spor, der viser, at cyklister fortsætter ud i skovbunden.”

Dermed understreges at det er forbudt at etablere adgangsret ved at cykle gentagne gange i bevoksningerne.
 
 

Praktisk gengivelse af denne artikel

 
Du kan hente ovenstående tekst  (PDF-fil) og printe den ud på én side som er nem at have i lommen og med i skoven til hvis du skulle møde en cyklist derude.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.