Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Link til danske skovejendomme


Brahesborg Gods
Skovbrug, landbrug, boligudlejning m.m.
www.brahesborg.dk

Brattingsborg Gods
Skovbrug, landbrug, jagt, boligudlejning m.m.
www.brattingsborg.dk

Bregentved Gods
Skovbrug, landbrug, jagtudlejning m.m.

Broksø Hovedgård
Historie, landbrug, skovbrug, udlejningsboliger, jagt m.m.
www.broksoe.com
 
Clausholm Slot
Aktiviteter m.m.
www.clausholm.dk

Det Classenske Fideicommis
Skovbrug, landbrug, jagtudlejning, husudlejning m.m.
www.corselitze.dk
 
Erholm Gods
Skovbrug, landbrug, boligudlejning m.m.
www.erholm.dk
 
Eriksholm skovdistrikt
Skovbrug, boligudlejning og jagt
www.eriksholmskovdistrikt.dk 

Fraugdegaard
Historie, boligudlejning m.m.
www.fraugdegaard.dk
 
Frijenborg & Wedellsborg skovbrug
Skovbrug, jagtvæsen, planteskole og brændesalg
www.wefri.dk www.frijsenborg.dk
 
Gavnø Fonden
Kontakt til skovbrug, brændesalg m.m.
www.gavnoe.dk
 
Gjorslev Gods
Brændesalg og husudlejning samt kontakt til godset m.m.
www.gjorslev.dk
 
Gjessinggaard Gods
Skov- & landbrug, jagt, madlavningskurser, arrangementer m.m.
www.gjessinggaard.dk
 
Giesegaard
Jagtudlejning, brændesalg, landbrug, husudlejning, historie, kontakt til godset m.m.
/www.giesegaard.dk

Gisselfeld Kloster
Skovbrug, landbrug, ejendomme, ridning, jagt, historie, legater m.m.
www.gisselfeld-kloster.dk

Gravlunde Plantage
Juletræer m.m.
www.gravlunde.dk

Gunderslevholm Gods
Om kanoudlejning
www.gunderslevholm.dk

Gyldensteen Gods
Skovbrug, landbrug, jagtvæsen m.m.
www.gyldensteen.dk
 
Halsted Kloster Gods
Historie, land- og skovbrug, jagtudlejning, udlejningshuse, Galleri
http://halstedkloster.dk

HedeDanmark
Oplysninger om skovrejsning, tilskud til skov, rådgivning og læplantning m.m. og salg af skovudstyr.
www.hedeselskabet.dk
 
Herlufholm skole og gods
Trampestier, urørt skov, kontakt til godset m.m.
www.herlufsholm.dk

Holmegaard Gods
Landbrug, udlejning, jagt, skovbrug, udflugter m.m.
www.holmegaardgods.dk
 
Holkenhavn
Aktiviteter, overnatning og jagt- og skovbrug.
www.holckenhavn.dk

Holsteinsborg
Skov- og landbrug, huse, jagt, kirke m.m.
www.holsteinborg.dk
 
Holstenshuus
Pæle, brænde, vinteropbevaring m.m.
www.holstenshuus.dk

Hverringe
Landbrug, skovbrug, boligudlejning, jagt, grønt regnskab og turisme.
www.hverringe.dk
 
Hvidkilde Gods
Boligudlejning og brændesalg.
www.hvidkilde.dk
 
Hørbygaard
Skov- og landbrug, udlejning, jagt og jagtudlejning
www.hoerbygaard.dk
 
Iselingen Gods
Historie, landbrug, skovbrug, jagtvæsen, erhvervsudlejning, boligudlejning
www.iselingen.dk
 
Gl. Kirstineberg Gods
Planteskole m.m.
www.kirstineberg.dk

Klintholm Gods
Historie, camping, boligudlejning, ridning m.m.
www.klintholm.dk

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerspris
Skovbrug, brænde, juletræer, jagt, bortforpagtning, udlejning, turisme.
www.kongfrederik.dk
 
Langesø Gods
Skovbrug, historie m.m.
www.langesee.dk
 
Ledreborg Gods
Jagt, brænde, husudlejning, festarrangementer m.m.
www.ledreborgslot.dk
 
Lindholtgård
Skov og landbrug. Økologisk wrap og hø, aktiviteter mv.
www.lindholtgaard.dk
 
Lundsgaard Gods
Husudlejning, brændesalg, ridekort, klatring, teambuilding og events m.m.
www.lundsgaardgods.dk
 
Lystrup og Jomfruens Egede
Skovbrug, Landbrug, jagt, udlejning af huse m.m.
www.lystrup-gods.dk
 
Løvenborg Gods
Om skovbrug, landbrug, brændesalg, jagt, huse m.m.
www.loevenborg.dk

Nørlundfonden
Skov- og landbrug, savværk, boliger, hegn m.m.
www.noerlund.dk
 
Marienlund
Om skovbrug, landbrug, brændesalg, jagt, huse m.m.
www.marienlund.com
 
Oremandsgaard Gods
Om kammermusikfest m.m.
www.oremandsgaard.dk

Orupgaard Gods
Om landbrug, jagt, huse, hestesport m.m.
www.orupgaard.dk
 
Overgaard Gods
Om landbrug, brænde, historie m.m.
www.overgaardgods.dk
 
Rosenfeldt Gods
Skov- og landbrug, kvægbrug boligudlejning, jagt m.m.
www.rosenfeldt.dk

Rudbjerggaard og Fredsholm
Skov- og landbrug, boligudlejning, grønt regnskab m.m.
www.rudbjerggaard.dk
 
Ryegaard
Skov- og landbrug
www.ryegaard.dk

Rye Nørskov
Skovbrug, huse, julearrangement, sportsfiskeri, brænde m.m.
www.rye-noerskov.dk
 
Salten Langsø Skovdistrikt
Skovadministration, grønt regnskab m.m.
www.slsas.dk

Sanderumgaard Gods
Skovbrug, juletræer, jagt, udlejning m.m.
www.sanderumgaard.dk

Skjoldemose skovbrug
Om skovbrugets drift, produktion og avl af Shropshire får
 
Stiftelsen Sorø Akademi
Om køb af brænde, information om skovens produktion af kvalitets løvtræ, nåletræ, juletræer og klippegrønt. Forslag til friluftsliv og skovture i området.
www.stiftsor.dk

Sparresholm Gods
Skovbrug, landbrug, jagtudlejning, husudlejning, erhversudlejning.
www.sparresholm.dk
 
Skjoldenæsholm Skovbrug ApS
Om skovens produkter og fritidsaktiviteter.
www.skjskov.dk

Stensballegaard Gods
Salg af juletræer
www.stensballegaard.dk

Steensgaard Gods
Skovbrug, landbrug, camping, gårdbutik m.m.
www.steensgaard-gods.dk
 
Stilde Plantage
Skovbrug
www.stilde.dk
 
Svenstrup Gods
Om godset, skovbrug, brænde, naturskolen, jagt m.m.
www.svenstrup.dk

Trend Skov
Om skovbrug, græsning m.m.
www.pdfnet.dk/default2.asp?show=159&foldud=159&tybe=4
 
Tyrrestrup Skov
Skovbrug, landbrug, jagtvæsen og udlejning.
 
Valdemars Slot
Brænde, udlejningsboliger, jagt, events, museer, minigolf m.m.
www.valdemarsslot.dk
 
Vallø Stift
Om skovbrug, landbrug, boligudlejning, jagt, fiskeri m.m.
www.valloe-stift.dk

Vemmetofte Kloster skovbrug
Om klosterets historie, brændesalg, jagtleje m.m.
www.vemmetofte.dk

Køb billigt brænde direkte fra skoven
Find skove som sælger brænde.
 
 
Huse til leje
Find huse som er til leje. Mange af boligerne er beliggende i eller tæt på skoven.
 
 
Lej jagt i Danmark
Find kontaktoplysninger på skovejendomme, hvor du kan leje jagt.
 

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.