Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Link til forskning og uddannelseSkov & Landskab, KU
Et center for forskning, undervisning, formidling og rådgivning vedrørende skov, landskab og planlægning ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL)
www.sl.life.ku.dk
 
Det Biovidenskabelige Fakultet
Videregående uddannelsesinstitution. Forskning og undervisning i blandt andet skovbrug på bachelor- og kandidatniveau.
www.life.ku.dk

Skovskolen
Uddannelse af skov- og landskabsingeniører, naturvejledere, skovarbejdere m.m.
www.skovskolen.dk
 
Danmarks Jordbrugsforskning
Sektorforskningsinstitution under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udfører blandt andet forsøg i skovbruget.
www.agrsci.dk
 
European Forest Institute
www.efi.int

Det Finske Skovbrugs Forskningsinstitut
www.metla.fi
 
Sveriges Landbrugsuniversitet
www.slu.se
 
Norsk Institut for Skovforskning
www.nisk.no
 
International Union of Forestry Research Organizations
Netværk af Skovbrugsforskere
iufro.boku.ac.at
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.