Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Natura 2000

 

 

Natura 2000 er et netværk af beskyttede naturområder i Europa. Områderne udpeges for at bevare og beskytte hhv. naturtyper og vilde dyre- og plantearter, der er sjældne, truede eller karakteristiske for EU.


Hvad er det?

 
Få et kort overblik over, hvad Natura 2000-beskyttelsen går ud på, og hvad den indebærer på siden hvad er det?
 

Hvor er det?


Skovforeningen har samlet en række links til forskellige kortsider på siden hvor er det med relevant information om udpegningsområder og tilstandsvurdering samt links til planen for dit område. 
 

Betalingsordninger


Der kan søges om betaling til drift og pleje af de 10 skovnaturtyper beliggende i et Natura 2000-område, betaling til udarbejdelse af grøn driftplan, samt betaling for beskyttelse af arter. Læs mere om disse betalingsordninger og find ud af hvilke der er mest relevante for dig.
 

Anmeldeordning


Indtil der er indgået aftaler med skovejerne om driften af arealerne i Natura
2000-områderne skal visse aktiviteter anmeldes til Naturstyrelsen inden de kan gennemføres. Læs mere om anmeldeordningen på denne side.
 

Rådgivning


Dansk Skovforening rådgiver om Natura 2000 gennem hele processen. For ejere af fredskovspligtige arealer, der er beliggende i et Natura 2000 område, er rådgivningen gratis. På siden rådgivning kan du læse mere om hvilken type rådgivning skovforeningen yder.
 

Processen


Implementeringen af habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet – i daglig tale kaldet Natura 2000 – er en langstrakt proces. På siden processen kan du læse mere om den danske proces og det som er særligt for skov. Du kan desuden læse, hvem der er myndighed på området samt få gode råd til formulering af høringssvar i de forskellige høringsfaser.
 

Beskyttede arter og naturtyper


På siden beskyttede arter og naturtyper kan du læse om, hvilke skovrelevante naturtyper og –arter, der er omfattet af Natura 2000-beskyttelse.
Mere information
Tanja Blindbæk Olsen
Tlf.: 3378 5214
to@skovforeningen.dk
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.