Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

BasisforsikringSkov - Basisforsikring

Basisforsikringen giver adgang til genplantningsordningen efter stormfald

 
For at modtage tilskud efter stormfaldsloven til genplantning af robust skov efter stormfald er det en forudsætning, at der er tegnet en basisforsikring mod stormfald.
 
Det gælder både de tidligere stormfald i december 1999 og januar 2005 og alle fremtidige stormfald.
 
Tidsfristen for tegning af en basisforsikring var 31. august 2001.
 
 

Nytegning

 
Det er i dag kun muligt at nytegne en basisforsikring ved et ejerskifte. Det skal ske senest 6 måneder efter overtagelsesdatoen i skødet. Et generationsskifte betragtes ikke i denne sammenhæng som et ejerskifte.
 
Skovforeningen arbejder for, at begrænsningerne i mulighederne for at nytegne basisforsikringer slettes.
 
 

Nyplantninger

 
Arealer, der tilplantes efter 31. august 2001 kan inden for en periode på 5 år fra tilplantningens påbegyndelse blive omfattet af en basisforsikring.
 
 

Forsikringsselskab

 
Første 5-års periode med basisforsikringen er nu udløbet, og Aon og Skovforeningen har indgået en ny 5-årig aftale med Gartnernes Forsikring om udbud af en basisforsikring.
 
Alle der hidtil har været forsikret gennem Codan Forsikring er automatisk overført til Gartnernes Forsikring.
 
 

Forsikringspræmier

 
Løvtræ: 5,00 kr/ha
Nåletræ: 27,30 kr/ha
Hertil kommer der 1,15 kr/ha til administration, dog minimum 150 kr
 
 

Afgrænsning af det forsikrede areal

 
Bemærk vejledningens  (PDF-fil) regler for afgrænsning af det forsikrede areal. OBS: dette er vejledningen for 2005 stormen!! Der vil komme en ny for stormene i 2013
 
Der skal ikke pålægges fredskovspligt på de forsikrede arealer, men hvis der senere bliver ydet tilskud til genplantning af robust skov efter stormfald, vil der blive pålagt fredskovspligt på dette tidspunkt.
 
 

Udbetaling

 
Basisforsikringen yder erstatning ved stormfald når Stormrådet har afgjort at der i den pågældende landsdel efter kraftig vindpåvirkning er væltet eller knækket træer på store skovarealer svarende til mindst ét års hugst i de ramte områder. Det fremgår af bekendtgørelsen om minimumsbetingelser for basisforsikringen.
 
Basisforsikringen kommer til udbetaling uanset om man vælger at modtage tilskud til genplantning af robust skov eller ej, og uanset om der er eller bliver pålagt fredskovspligt på arealer eller ej.
 
Udbetalingen er 3000 kr/ha skadet areal.
 
 

Begæring om basisforsikring i forbindelse med stormfald

 
Hent her  (Word-fil)
Mere information
Hans Hedegaard
Tlf.: 3378 5211
hmh@skovforeningen.dk

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.