Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Høringer, svar og breve - 2011 til 2014

 
 
Nedenstående liste omfatter Skovforeningens høringssvar, uanset emne, i perioden 2011 til 2014.

Mange høringssvar fra tidligere år er lagt ud som nyheder og kan findes via søgefunktionen.


 
 
 

Økonomi

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
16. august 2010
Skovforeningens høringssvar om lovændringer efter Grøn Vækst.
 
15. marts 2011
Skovforeningens brev til Folketingets Miljø og Planlægningsudvalg.
 
Download (PDF-fil)
15. marts 2011
Skovforeningens brev til Folketingets Udvalg for Fødevarer, landbrug og Fiskeri.
 
Download (PDF-fil)
15. marts 2011
 
15. marts 2011
 
11. april 2011
Skovforeningens brev til Fødevareminister Henrik Høegh.
 
Skovforeningens brev til Miljøminister Karen Ellemann.
 
Svar fra Miljøminister Karen Ellemann på spørgsmål fra Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.
Download (PDF-fil)
 
Download (PDF-fil)
 
Download (PDF-fil)
 
 
19. marts 2012
Skovforeningens høringssvar til høring over ændring af bekendtgørelser om tilskud til privat skovrejsning og bæredygtig skovdrift.
 
Download (PDF-fil)
19. marts 2012
Skovforeningens høringssvar til høring over ændring af vejledning om tilskud til privat skovrejsning.
 
Download (PDF-fil)
14. maj 2012
Skovforeningens brev til Skatteminister Thor Möger Pedersen. Enslydende breve er sendt til Miljøminister Ida Auken og Indenrigsminister Margrethe Vestager.
 
Download (PDF-fil)
22. oktober 2012
Skovforeningens høringssvar om ændringer i det danske landdistriktsprogram for 2013.
 
Download (PDF-fil)
26. november 2012
Skovforeningens brev til Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Mette Gjerskov om ønsker til det kommende landdistriktsprogram.
 
Svar fra Fødevareministeren Mette Gjerskov.
 
Download (PDF-fil)
 
Download (PDF-fil)
26. november 2012
Skovforeningens brev til Natur‐ og Landbrugskommissionen om mere biodiversitet i skovene gør landdistriktsprogrammet brugbart for skovbruget.
Download (PDF-fil)
 
 
14. december 2012
Skovforeningens brev til Natur- og Landbrugskommissionen med forslag til betalings‐ og finansieringsmodeller for fremme af biodiversitet i skov.
 
Download (PDF-fil)
17. december 2012
Skovforeningens brev til Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Mette Gjerskov om skovbrugets konkurrenceevne i landdistriktsforordningen
 
Svar fra Fødevareministeren Mette Gjerskov
 
Ny henvendelse fra Skovforeningen
 
Download (PDF-fil)
 
Download (PDF-fil)
 
Download (PDF-fil)
31. januar 2013
Skovforeningens høringsvar vedrørende høring over forslag til vejledninger og ansøgningsskemaer om Natura-2000 tilskud m.m.
 
Download (PDF-fil)
15. marts 2013
 
 
6. maj 2013
Skovforeningens første brev til Skatteminister Holger K. Nielsen om etablering af en konjunkturudligningsordning inden for skovbruget
 
Skovforeningens andet brev til Skatteminister Holger K. Nielsen om etablering af en konjunkturudligningsordning inden for skovbruget.
 
Støttebrev fra Dansk Fjernvarme om etablering af en konjunkturudligningsordning inden for skovbruget
 
Svar fra Skatteminister Holger K. Nilsen
Download (PDF-fil)
 
Download (PDF-fil)
 
 
Download (PDF-fil)
 
 
Download (PDF-fil)
20. juni 2013
Genindførelse af Produktionsafgiftsfonden for juletræer og Pyntegrønt (PAF).
 
Download (PDF-fil)
30 juli 2013
Skovforeningens høringssvar om høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.
 
Download (PDF-fil)
27. august 2013
Skovforeningens høringssvar vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til genplantning mv. efter stormfald.
 
Download (PDF-fil)
21. november 2013
Skovforeningens brev til Stormrådet vedr. anmodning om genovervejelse af beslutning om stormfald efter stormen 28. oktober 2013.
 
Download (PDF-fil)
10. januar 2014
 
19. februar 2014
Skovforeningens brev til skatteminister Jonas Dahl om skovenes skatteforhold.

skatteministerens svar.
 
Download (PDF-fil)
 
Download (PDF-fil)
8. januar 2014
Skovforeningens, Skovdyrkernes og HedeDanmarks brev til Miljøminister Ida Auken om Skovrejsning.
 
Download (PDF-fil)
14. februar 2014
Dansk Skovforenings høringssvar vedrørende Landdistriktsprogrammet for 2014-2020.
 
Download (PDF-fil)
25. februar 2014
Skovforeningens brev til skatteminister Morten Østergaard vedr. møde om skovenes skatteforhold.
Download (PDF-fil)
30. april 2014
Skovforeningen, Skovdyrkerne og HedeDanmarks brev til Naturstyrelsen om løbende sagsbehandlingen af tilskudsansøgninger i Naturstyrelsen.
 
Download (PDF-fil)
30. juli 2014
Skovforeningens høringssvar vedr.: Høring over Forslag til ændring af virksomhedsskatteloven.
 
Download (PDF-fil)
15. oktober 2014
Skovforeningens brev til Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen om ændringer og præcisering i stormfaldsloven.
 
Download (PDF-fil)
 
 
 

Adgang og Friluftsliv

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
24. februar 2012
Skovforeningens høringssvar til forslag til Lov om ændring af lov om randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang).
 
Download (PDF-fil)
13. juni 2012
 
 
28. august 2012
Landbrug & Fødevarer og Skovforeningens fælles henvendelse til Naturstyrelsen om ændring af adgangsvejledning.
 
Svar fra Naturstyrelsen.
 
Download (PDF-fil)
 
Download (PDF-fil)
19. september 2012
Skovforeningens høringssvar om udkast til Zonering for friluftsliv på Naturstyrelsens arealer.
 
Download (PDF-fil)
19. september 2012
Skovforeningens høringssvar til ændring af adgangsvejledningens afsnit om udyrkede arealer.
Download (PDF-fil)
6. august 2013
Skovforeningens høringssvar vedrørende høring om ændring af lov om mark- og vejfred.
Download (PDF-fil)
6. september 2013
Skovforeningens høringssvar vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner.
Download (PDF-fil)
15. oktober 2013
Skovforeningens høringssvar vedrørende høring over forslag til ændring af lov om hunde.
 
Download (PDF-fil)
12. februar 2014
Dansk Skovforeningens høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om BTH-ordningen.
 
Download (PDF-fil)
 

Naturbeskyttelse og biodiversitet

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
4. januar 2011
Skovforeningens høringssvar om ændring af bekendtgørelse om anmeldeordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19 og skovlovens § 17.
 
 
Se også det officielle høringsmateriale.
Download (PDF-fil)

 
 
17. januar 2011
Skovforeningens leder i Skoven 1/2011 om denne sag: "Fjern fælderne ved tidsbegrænsede aftaler".
21. januar 2011
 
11. februar 2011
Skovforeningens brev til miljøminister Karen Ellemann.
 
Miljøministerens svar.
Download (PDF-fil)
 
Download (PDF-fil)
 
24. februar 2011
 
 
30. marts 2011
Skovforeningens opfølgende brev til miljøminister Karen Ellemann.
 
Miljøministerens svar.
 
Download (PDF-fil)
 
Download (PDF-fil)
25. maj 2011
Skovforeningens høringssvar om Bygge- og beskyttelseslinjer.
 
Download (PDF-fil)
9. december 2011
Skovforeningens høringssvar vedrørende "Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer".
 
Download (PDF-fil)
10. juli 2012
Skovforeningens høringssvar til høring af forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven (beskyttelseszoner omkring vandboringer).
 
Download (PDF-fil)
6. august 2013
Skovforeningens høringssvar vedrørende høring over udkast til ændring af lov om vandløb, om naturbeskyttelse og lov om planlægning.
Download (PDF-fil)
6. august 2013
Skovforeningens høringssvar om høring af ændring af bekendtgørelse om beskyttede naturtyper.
 
Download (PDF-fil)
6. august 2013
Skovforeningens høringssvar om høring over udkast til bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende.
Download (PDF-fil)
5. marts 2014
Skovforeningens høringssvar til Naturstyrelsen vedrørende høring af udkast til 5. landerapport om biodiversitet.
 
Download (PDF-fil)
14. november 2014
Skovforeningens høringssvar til Naturstyrelsen vedrørende høring over ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
 
Download (PDF-fil)
 
 

Skov- og Naturpolitik

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
21. juli 2011
 
21. juli 2011
 
23. august 2011
Skovforeningens brev til fødevareminister Henrik Høeg.
 
Skovforeningens brev til miljøminister Karen Ellemann.
 
Svar fra miljøminister Karen Ellemann.
 
Download (PDF-fil)
 
Download (PDF-fil)
 
Download (PDF-fil)
26. september 2012
Dansk Skovforening, Dansk Træforening, Danske Træindustrier, Træets Arbejdsgivere og Trælasthandlerunionens fælles henvendelse til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Martin Lidegaard om mulighederne og fordelene ved et træbyggeprogram.
 
Download (PDF-fil)
21. oktober 2013
Skovforeningens høringssvar til høring over forslag til EU's skovstrategi.
Download (PDF-fil)
28. januar 2014
Skovforeningens brev til Miljøministeriet om lovreform på natur- og miljøområdet.
Download (PDF-fil)
3. februar 2014
Dansk Skovforeningens brev til Miljøminister Kirsten Brosbøl.
 
Download (PDF-fil)
6. juni 2014 Skovforeningens høringssvar til Naturstyrelsen om cirkulære og indkøbsvejledning.
Download (PDF-fil)
 
 
 

Natura 2000 og Vandplaner

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
6. april 2011
Skovforeningens høringssvar om Natura 2000- og vandplanerne.
 
Download (PDF-fil)
17. februar 2012
Skovforeningens høringssvar vedrørende "Ny bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning"
 
Download (PDF-fil)
17. august 2012 Skovforeningens høringssvar til Natura 2000 handleplaner
Download (PDF-fil)
20. december 2012
Skovforeningen og Landbrug og Fødevarers fællesbrev om lodsejerinddragelse til Naturstyrelsen
 
Download (PDF-fil)
6. august 2013
Skovforeningens høringssvar om høring over udkast til bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning.
 
Download (PDF-fil)
7. oktober 2013 Skovforeningens brev til Naturstyrelsen om høring over udkast til forslag til lov om vandplanlægning samt over udkast til forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og om lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.

Download (PDF-fil)
26 november 2013 Skovforeningens høringssvar til Høring af Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til rådgiv-ning af private skovejere om kortlægning og beskyttelse af fredskov m.v. i internationale natur-beskyttelsesområder.

Download (PDF-fil)
11. december 2013 Skovforeningens og Danmarks Naturfredningsforening brev til miljøminister Ida Auken om Natura 2000 i skovene.

Download (PDF-fil)
20. december 2013 Skovforeningens høringssvar til Naturstyrelsen om høring over vandplaner.
Download (PDF-fil)
 
 
 

Klima og Energi

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
27. juni 2011
 
6. juli 2011
Skovforeningens brev til klimaminister Lykke Friis.
 
Svar fra klimaminister Lykke Friis.
 
Download (PDF-fil)
 
Download (PDF-fil)
4. oktober 2011 Skovforeningens brev til klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.
Download (PDF-fil)
 
5. oktober 2011
Skovforeningens, HedeDanmark og Skovdyrkernes brev til klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.
 
Download (PDF-fil)
30. november 2011
 
 
20 december 2011
Skovforeningens, HedeDanmark og Skovdyrkernes brev til klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.
 
Svar fra klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard, på brev fra Træ til Energi af 30. november 2011.
 
Download (PDF-fil)
 
Download (PDF-fil)
30. juli 2012
Skovforeningens brev til Energistyrelsen med kommentarer til kommissionens høring om vedvarende energi.
 
Download (PDF-fil)
20. december 2012
 
 
20. december 2012
 
 
21. januar 2013
 
28. januar 2013
Skovforeningens brev til Skatteminister Holger K. Nielsen om afgift på brænde.
 
 
Skovforeningens brev til Klima‐, energi‐ og bygningsminister Martin Lidegaard om afgift på brænde.
 
Skatteministerens svar.
 
Klima‐, energi‐ og bygningsministerens svar.
Download (PDF-fil)
 
Download (PDF-fil)
 
Download (PDF-fil)
 
Download (PDF-fil)
1. februar 2013
 
 
18. februar 2013
Skovforeningens brev til Miljøminister Ida Auken om forsyningssikkerhedsafgift på brænde får negative følger for skoven, naturen og miljøet.
 
Miljøministerens svar.
 
Download (PDF-fil)
 
Download (PDF-fil)
17. maj 2013
Dansk Skovforenings høringssvar til kommissionens grønbog om en ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030.
 
Download (PDF-fil)
18. september 2013
 

25. november 2013
 

11. december 2013
 
24. januar 2014
Skovforeningens brev til Klima‐, energi‐ og bygningsminister Martin Lidegaard om Klimaplanen.
 
Svar fra Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard vedr. skovrelaterede virkemidler i klimaplanen.
 
Skovforeningens, HedeDanmark og Skovdyrkernes brev til brev til Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard om klimaplanen.
 
Svar fra Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard om klimaplanen.
Download (PDF-fil)

Download (PDF-fil)
 
Download (PDF-fil)

Download (PDF-fil)
22. januar 2014

Skovforeningens, HedeDanmark og Skovdyrkernes brev til Klima-, Energi- og Bygningsudvalg om træ som vedvarende, forsyningssikker og lokal energi.

Dokumentet "Danske skove kan fordoble produktionen af træ til energi" blev også medsendt.

Download (PDF-fil)
 
 
Download (PDF-fil)
27. januar 2014
Skovforeningens, HedeDanmark og Skovdyrkernes brev til Stormrådet med opfordring om at medtage ammetræer i den kommende stormfaldsordning.
Download (PDF-fil)
6.februar 2014
Dansk Skovforenings høringssvar til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet vedrørende EU kommissionens meddelelse om en 2020 for EU’s klima- og energipolitik.
Download (PDF-fil)
6.februar 2014
Dansk Skovforenings brev Naturstyrelsen afbrænding af hugstaffald.

Bilag til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/35/EF
.
Download (PDF-fil)
 
Download (PDF-fil)
18. februar 2014
 
 
 
10. marts 2014
Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerns brev til Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen om biomassens placering i den danske energiforsyning.
 
Svar fra Ministeren.
 
 
Download (PDF-fil)
 
 
Download (PDF-fil)
27.februar 2014 Dansk Skovforenings høringssvar Klima-, Energi- og Bygningsministeriet vedr. udkast til Klimalov.

Download (PDF-fil)
19. februar 2014
 
 
 
19. februar 2014
Skovforeningens, HedeDanmark og Skovdyrkernes brev til Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen om dansk biomasses muligheder i energiforsyningen.
 
Skovforeningens, HedeDanmark og Skovdyrkernes brev til Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg om dansk biomasses muligheder i energiforsyningen.
 
Download (PDF-fil)
 
 
 
Download (PDF-fil)
 
 

International Skovpolitik

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
4. november 2011
Skovforeningens høringssvar til Miljøstyrelsen om køreplan for et ressourceeffektivt Europa.

Læs også det officielle høringsmateriale.
 
Download (PDF-fil)
 
 
Download (PDF-fil)
17. december 2013 Skovforeningens brev til Miljøminister Ida Auken om international skovpolitik.
Download (PDF-fil)
 

Skovdrift

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
23. februar 2012
Skovforeningens brev til Beredskabsstyrelsen vedrørende: udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.
 
Download (PDF-fil)
26. juli 2012
Skovforeningens høringssvar til forslag til Lov om administration af visse af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter.
 
Download (PDF-fil)
18 oktober 2012
Skovforeningens brev til Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Mette Gjerskov og Miljøminister Ida Auken med anmodning om at Herkomstkontrollen bør finanslovssikres.
 
Download (PDF-fil)
3. januar 2013
Skovforeningens henvendelse til Beredskabsstyrelsen omkring tolkning af ny bekendtgørelse om afbrænding.
 
Beredskabsstyrelsens svar
Download (PDF-fil)
 
Download (PDF-fil)
4. december 2013
Skovforeningens høringssvar vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om skovfrø og -planter.
 
Download (PDF-fil)
28. november 2014 Skovforeningens høringssvar til Beredskabsstyrelsen vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger samt vejledning hertil.
Download (PDF-fil)
 
 

Miljø og ressourcer

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
27. januar 2014
Skovforeningens høringssvar til Miljøstyrelsen om ressourceplanen for affaldshåndtering.
 
Download (PDF-fil)
 
 
 
 

Nationalparker

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
8. december 2011 Skovforeningens høringssvar til Nationalpark Mols Bjerge.
Download (PDF-fil)
 
 
 

Jagt

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
17. januar 2014
Skovforeningens høringssvar om udkast til bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.
 
Download (PDF-fil)
 
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.