Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Høringer, svar og breve - 2016

 
 
Nedenstående liste omfatter Skovforeningens høringssvar, uanset emne, i 2016.
Desuden bringer vi her breve som Skovforeningen skriver til ministre og folketingsudvalg samt de svar vi får.

Find høringssvar og breve fra andre år i menuen til venstre.

 

Skov- og Naturpolitik

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
29. november 2016Skovforeningens brev til Esben Lunde Larsen om beskyttelse og benyttelse af naturen samt tillykke med genudnævnelsen som Miljø- og Fødevareminister.

Download (PDF-fil)
29. november 2016Skovforeningens brev til Mette Bock om fortidsminder samt tillykke med udnævnelsen til kultur- og kirkeminister.

Download (PDF-fil)
10. november 2016Skovforeningens høringssvar til Styrelsen for Vand og Naturforvaltning om udkast til bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet i medfør af lov om planlægning.

Download (PDF-fil)
18. oktober 2016
Skovforeningens brev til Kulturminister Bertel Haarder om: Fortidsminder - synlighed og hensyn.

Download (PDF-fil)
17. oktober 2016Skovforeningens høringssvar til Erhvervsstyrelsen vedrørende: Høringssvar til udkast til lovforslag om modernisering af planloven.

Download (PDF-fil)
15. september 2016Skovforeningens høringssvar til Erhvervsstyrelsen vedrørende: Høring af udkast til forslag til lov om Planklagenævn.

Download (PDF-fil)
15. september 2016Skovforeningens høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende: Høring over Forslag til lov om Miljø- og Fødevareklagenævn.

Download (PDF-fil)
17. marts 2016 Skovforeningens brev til Miljø- og Fødevareudvalget om at biodiversitet er andet end urørt skov.

Download (PDF-fil)
8. marts 2016
Skovforeningens og Landbrug & Fødevarers brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen om den kommende Naturpakke.
 
Download (PDF-fil)
4. marts 2016
Skovforeningens brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Skovforeningen beder om et møde.
 
Download (PDF-fil)
21. januar 2016 Skovforeningens brev til Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende ministeriets fremtidige lovstruktur.

Download (PDF-fil)
4. Januar 2016
Skovforeningens høringssvar på Vejledning til EU’s Tømmerforordning (”EUTR”) for skovejere - brev.
 
Detaljerede bemærkninger - notat.
 
Download (PDF-fil)
 
Download (PDF-fil)
 
 
 

Økonomi og skat

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
29. november 2016Skovforeningens brev til Karsten Lauritzen om generationsskiftebeskatning samt tillykke med genudnævnelsen til Skatteminister.

Download (PDF-fil)
29. november 2016


13. december 2016
Skovforeningens brev til Brian Mikkelsen om en ny og bedre stormfaldsordning samt tillykke med udnævnelsen til Erhvervsminister.

Svar fra Brian Mikkelsen.

Download (PDF-fil)


Download (PDF-fil)
8. september 2016

9. august 2016
Svar fra erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen om stormfaldsloven.

Skovforeningens brev til erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen om stormfaldsloven
Download (PDF-fil)

Download (PDF-fil)
24. februar 2016
Skovforeningens brev til Skatteministeren om generationsskifte.
 
Download (PDF-fil)
29. januar 2016
Svar fra Skatteministeren på henvendelse fra Skovforeningen om hobby kontra erhverv i forbindelse med tilplantning af landbrugsarealer.

Download (PDF-fil)
 
 
 

Adgang til naturen

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
28. september 2016


31. august 2016
Miljø- og Fødevareministerens svar på Skovforeningens henvendelse om adgang til særlige anlæg i skov.

Skovforeningens henvendelse til Miljø- og Fødevareministeren om adgang til særlige anlæg i skov.
Download (PDF-fil)


Download (PDF-fil)
22.januar 2016
Skovforeningen og Landbrug & Fødevares fælles henvendelse til Miljø- og Fødevareministeren om adgang til naturen med anmodning om et møde.
Download (PDF-fil)
Skovrejsning

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
4. maj 2016
Skovforeningens brev til Naturstyrelsen om bemærkninger til udkast til vejledning om tilskud til skovrejsning.
Download (PDF-fil)Træ til energi

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
29. november 201619. december 2016
Skovforeningens brev til Lars Christian Lilleholt om træ til gavn for den grønne omstilling samt tillykke med genudnævnelsen som Energi-, Forsynings- og Klimaminister.

Svar fra Lars Chr. Lilleholt.

DownloadDownload
14. september 2016
Skovforeningens, Skovdyrkernes og HedeDanmarks brev til Energi-, forsynings- og klimaudvalget om store varmepumper.

Download
25.april 2016 Skovforeningens, Skovdyrkernes og HedeDanmarks brev til Klimarådet vedrørende mulighederne for at øge mængden af træbiomasse til brug for energi og andre fremtidige biomasse behov.
Download (PDF-fil)

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.