Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Vanviddet kan stoppes


22. september 2013
Niels Reventlow og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 
En afgift på brænde truer: 275 kr. pr. rummeter løvtræ. 226 kr. pr. rummeter nåletræ.

Denne bombe under brændemarkedet er et mareridt for skovenes økonomi og mulighederne for bæredygtig skovdrift. Og det bliver et mareridt af administration og kontrol hos mange tusinde virksomheder og skove.

Forbrugerne tvinges også til at betale af afgift for fx afdækningsbark og rafter. Afgiften refunderes kun hvis man kan dokumentere at træet ikke er brugt til brænde og hvis afgiften overstiger 5000 kr, svarende til over 100 meter raftehegn.

Afgiften vil fremme grænsehandel, sort handel og afbrænding af urent træ med miljøskadelige stoffer. Og CO2-udledningen øges når hundredtusindvis rummeter tyndingstræ ikke kommer på markedet som brænde, men blot rådner op i skovbunden. Det er stik imod Danmarks ønskede omstilling til vedvarende energi og fossilfrihed.

Og i landdistrikterne hvor brænde er en nødvendig varmekilde i hundredtusindvis af husstande, bliver afgiften en bet. Brændeafgiften har social slagside.

Endelig, for at gøre meningsløsheden fuldkommen: Afgiften bidrager ikke til statskassen. Afgiften skulle ellers være med til at dække hullet når forbrugere og virksomheder bruger mindre kul, olie og gas og derfor betaler færre afgifter. Men den smule indtægt som staten kan få fra lovligt brænde, vil blive slugt af tabt moms og skat ved øget grænsehandel, øget ulovligt brændesalg og det uhyrlige bureaukrati.


Brændeafgiften er åbenlyst vanvittig

… og politikerne har aldrig planlagt eller ønsket den.

Men afgiften er en hovsa-konsekvens af Folketingets brede energiforlig fra 2012, og endnu vil ingen politiker tage initiativ til at ændre så stort et forlig.

Så formentlig kan kun et folkeligt ramaskrig nu rykke politikerne til at stoppe vanviddet.

Og afgiften er vanvittig nok til at udløse det berettigede ramaskrig. Det er skovbrugets, forbrugernes og miljøets chance.


Til alle modstandere af brændeafgiften: Kæmp

  • Skriv læserbreve til aviserne.
  • Deltag i debatten på nettet, fx www.facebook.dk/stopbraendeafgiften og andre facebooksider og debatfora. Her bliver gode argumenter spredt hurtigt.
  • Fortæl brændekunderne om konsekvenserne for dem - og få dem til at skrive læserbreve og deltage i debatten på nettet.
  • Tag journalister med i skoven og vis hvor afgørende brændemarkedet er for skovens pleje.
  • Følg sagen på www.skovforeningen.dk hvor vi lægger argumenter og fakta.


Sagen er dybt alvorlig. Men indtil afgiften er vedtaget, kan politikerne stoppe vanviddet.

Så med held og hårdt arbejde kan skovbruget og de mange andre gode kræfter imod brændeafgiften måske få politikerne til at stoppe den.

Om få måneder er det for sent.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
16. september 2013
Flyveblad om ”Stop brændeafgiften” på Facebook
Spred kendskabet til facebooksiden der samler argumenter, dokumentation og allierede imod brændeafgiften. Print fx dette flyveblad ud, giv det til alle interesserede og hæng det op hos købmanden.

6. september 2013
Skovforeningens høringssvar om brændeafgift
Lovforslaget opfylder ikke målsætningerne. Provenuet til staten bliver langt lavere end forudsat. Og forslaget vil have stribevis af negative konskvenser.
 
27. august 2013
Pressemeddelelse: Prisen går amok på brænde fra skoven
Bøgebrænde i 2.7 m længde stiger 80 % i pris. Selvskoverbrænde stiger 140 %. Det er nogle af de dybt groteske konsekvenser af Skatteministeriets forslag til brændeafgift.

23. august 2013
Brændeafgiftens 7 forbandelser
Brændeafgiften er hovsapolitik der vil skade massivt og på mange områder. Politikerne bag afgiften har lukket øjnene for hvor galt det bliver. Læs detaljerne om brændeafgiftens 7 forbandelser.
 
14. august 2013
Forslag til brændeafgift i høring
Et udkast til forsyningssikkerhedsafgift, blandt andet på brænde, er nu i høring. Der foreslås en delvis fritagelse for sankebrænde, men det forhindrer ikke de mange negative konsekvenser en afgift på det øvrige brænde til private.
 
6. marts 2013
Et svar fra Holger K. Nielsen på ti spørgsmål om brændeafgiften
Skal brændeafgiften pålægges træ som endnu ikke er blevet til brænde, blev Skatteministeren spurgt om. Svaret er nu kommet.
 
25. februar 2013
Ti nye spørgsmål til Holger K. Nielsen om brændeafgiften
Brændeafgiftens problemer bliver fortsat taget op overfor regeringen. Se Skatteudvalgets 10 seneste spørgsmål til Skatteministeren, blandt andet om afgifter på halvfabrikata er vejen frem.
 
30. januar 2013
Ministre afslår møder om brændeafgift
Holger K. Nielsen og Martin Lidegaard vil ikke tale med Skovforeningen om brændeafgiftens skadelige virkninger for fx klima, miljø, skove, landdistrikter, grænsehandel, sort brændehandel. Vi beder nu Ida Auken om et møde.
 
30. januar 2013
Sandheden om danskernes sorte brænde
Mange medier fortæller i dag at 2/3 af brændeforbruget som kommer fra ikke-registrerede kilder. Men det er ikke sort brænde alt sammen. Der er masser af lovligt, ikke-registreret brænde som det er praktisk umuligt at lægge brændeafgift på.
 
30. januar 2013
Sådan kan politikerne løse brændeafgiftens problemer
Undtag alt brænde fra afgift. Så er der ingen problemer med EU, og miljøet, skovene og landdistrikterne slipper for brændeafgiftens negative konsekvenser. Og statens tab af indtægter bliver langt, langt mindre end politikerne har fået at vide.
 
29. januar 2013
Venstre spørger skatteministeren om brændeafgiften og EU
Skatteministeren svarer at ministeriet er i gang med at undersøge grundlaget for forsyningssikkerhedsafgiften og vil i den forbindelse også kontakte Europa-Kommissionen for at drøfte den nærmere afgrænsning af afgiften.
 
17. januar 2013
Regeringen vil fritage sankebrænde for afgift hvis EU giver lov
To ministre i samråd i dag: Regeringen vil fastholde energiaftalens forsyningssikkerhedsafgift, også på biomasse, men forsøger at få EU til at acceptere at sankebrænde bliver undtaget. Se tv fra samrådet.
 
20. december 2012
Skovforeningen beder to ministre om møder om brændeafgiften
Læs Skovforeningens brev til skatteminister Holger K. Nielsen og klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.
 
19. december 2012
Politisk angreb på brændeafgifterne
Den planlagte brændeafgift udløser nu politiske reaktioner i form af samråd og skriftlige spørgsmål. De to relevante ministre, Holger K. Nielsen og Martin Lidegaard, har endnu ikke ytret sig i debatten.
 
11. december 2012
Brændehandlere til kamp mod en afgift på brænde
Danske forhandlere af pejsebrænde og træpiller har stiftet brancheforening som en direkte reaktion på den varslede afgift på pejsebrænde og træpiller til rumopvarmning.
 
16. november 2012
Grotesk afgift på brænde
Man skulle tro at det var løgn: I forventning om at Danmark bliver et mere fossilfrit samfund, vil Folketinget lægge afgift på vedvarende og CO2-neutrale brændsler som brænde og træflis til rumvarme. Læs lederen fra Skoven 11/2012.
 
16. november 2012
Ugens debat om brændeafgifter
Skovforeningens pressemeddelelse ”Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt” har skabt voldsom debat i medierne og i Folketinget om den planlagte afgift på brænde. Her er nogle af de mange reaktioner.
 
12. november 2012
Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt
Pressemeddelelse fra Skovforeningen: Regeringens planlagte afgift på brænde vil øge grænsehandelen, CO2-udledningen, markedet for sort brænde, afbrændingen af urent træ, forringe plejen af skovene og kræve et uhyrligt bureaukrati.

9. november 2012
Prisen på brænde og sankebrænde fra skovene 2003-2011
I 2011 var gennemsnitsprisen 280 kr./rm for bøgebrænde i 2,7 meter længde og 156 kr/rm for sankebrænde af bøg. Prisen for sankebrænde har været helt stabil siden 2004.
 
16. oktober 2012
Afgift på brænde: Hvor meget, hvornår, hvordan og kan det undgås
Folketingets brede energiforlig i 2012 indeholdt en afgift på brænde. Men det er helt uklart hvordan reglerne bliver i praksis. Skovforeningen arbejder for at træ som miljøvenlig energikilde ikke bliver straffet økonomisk.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.