Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Brænde gavner skoven og klimaetSkoven vokserSkovene i tal

 
Der føres løbende statistik over de danske skove, og de seneste tal fra 2009 siger at skovene udgør 13,5 % af Danmarks areal. Desuden er der 1,1 % andre træbevoksede arealer.
 
Danmark skovareal stiger konstant og har gjort det i 200 år. Folketinget har sat det mål at cirka 20 % af Danmark skal være skov i år 2100.

Bundrekorden for skovarealet blev sat i 1805 med kun 3 % skov i Danmark. Man indførte dengang en vigtig regel: Når der blev fældet træer i skoven, skulle der plantes nye. Reglen findes stadig i den nuværende skovlov. Den sikrer, at skovene i Danmark ikke kan formindskes. På skoven-i-skolen.dk kan du læse om Skovenes historie

 

 

Mængden af træ vokser - selv om træ bruges til fx brænde

 
På en hektar dansk skov (100 x 100 m2) fældes i gennemsnit 4 kubikmeter træ hvert år. Men samtidig vokser skoven i gennemsnit med 8 kubikmeter træ pr. hektar.

Altså bliver der omkring 2 kubikmeter mere træ pr. hektar i de danske skove - hvert år. Selv om der bliver brugt træ til brænde og andre træprodukter som fx møbler, huse, gulve, ispinde, emballage og papir.
 
 

Brænde laves af tyndingstræ

 
Skovenes træproduktion stiler efter store træer til tømmer og møbler. De træer tager det mellem 50 og 150 år at producere. Undervejs i denne lange periode producerer naturen også en masse træ der ikke kan bruges til varige træprodukter - nemlig træet fra tyndingerne i skovene. Det kaldes affaldstræ, men det er perfekt til brænde.
 
Og det er kun godt for skovenes produktion af stort og varigt kvalitetstræ at det affaldtræ der opstår undervejs, også kan bruges til noget nyttigt.
 
 

Træ er miljøvenligt - så brug det

 
Træ er et råstof som vokser og som indgår i naturens kredsløb. Derfor er det mere miljøvenligt at bruge træ og papir end at bruge olie, metal, plastic og alle andre ikke-plantestoffer.

Derfor kan man bruge træ og papir med god samvittighed. I sidste ende kan træet og papiret nemlig brændes. Det sparer olie, og det er godt for miljøet.
Mere information
Tanja B. Olsen
Tlf.: 3378 5214
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.