Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Høringer, svar og breve - 2017

 
 
Nedenstående liste omfatter Skovforeningens høringssvar, uanset emne, i 2017.
Desuden bringer vi her breve som Skovforeningen skriver til ministre og folketingsudvalg samt de svar vi får.

Find høringssvar og breve fra tidligere år i menuen til venstre.

 

Skov- og Naturpolitik

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
22. december 2017Dansk Skovforening, Dansk Træforening, Danske Træindustrier, Træ- og Møbelindustrien, Brancheforeningen Danske Byggecentre og 3F’s brev til Folketingets klima- og energiordførere om øget brug af træ i byggeriet bør være del af klimamål for byggesektoren.

Download (PDF-fil)
7. november 2017
Dansk Skovforening og Dansk Træforenings fælles brev til Ida Auken om strategi for øget brug af træ.

Download (PDF-fil)
9. oktober 2017Skovforeningens brev til Erhvervsminister Brian Mikkelsen om oprettelse af naturråd.

Download (PDF-fil)
13. juni 2017Skovforeningens brev til Miljøstyrelsen vedr. bemærkninger til udkast til bekendtgørelse og vejledning om tilskud til skov med biodiversitetsformål.

Download (PDF-fil)
5. maj 2017Skovforeningens høringssvar på udkast til bekendtgørelse og vejledning til nedsættelse af naturråd og Grønt Danmarkskort.

Download (PDF-fil)
2. marts 2017
Skovforeningens høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om tilskud til urørt skov.
 
Download (PDF-fil)
30. januar 2017
Fælles høringssvar af Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Skovforening, Danmarks Jægerforbund vedr. erfaringer med afstandskravet på 130 meter for placering af skydetårne/skydestiger i forhold til naboskel.

Download (PDF-fil)
10. januar 2017
Skovforeningens høringssvar til Erhvervsstyrelsen vedrørende: Bemærkninger til bekendtgørelser om bl.a. udnyttelse af tilladelser, klage til Planklagenævnet og om gebyrer.
 
Download (PDF-fil)
10. januar 2017Skovforeningens høringssvar til Erhvervsstyrelsen vedrørende: Høring over udkast til bekendtgørelser om forretningsorden, klagefrist, klagens indhold samt om gebyrer for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Download (PDF-fil)
 
 
 

Økonomi og skat

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
13. oktober 2017
Skovforeningens høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedr.: Bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Download (PDF-fil)
29. maj 2017Opfølgende henvendelse til SkatteudvalgetDownload (PDF-fil)
22. maj 2017Skatteministerens bemærkninger til Skovforeningens henvendelseDownload (PDF-fil)
18. maj 2017

17. maj 2017

Skovforeningens foretræde for Skatteudvalget

Skovforeningens henvendelse til Skatteudvalget om ny vurderingslov
Download (PDF-fil)
Download (PDF-fil)
5. maj 2017


5. maj 2017
Skovforeningens brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen udvalgsrapporten om stormflod og stormfald.

Skovforeningens bemærkninger til rapporten fra Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne.

Download (PDF-fil)

Download (PDF-fil)
18. april 2017
Skovforeningens høringssvar til ny vurderingslov.
Download (PDF-fil)
13. januar 2017
Skovforeningens høringssvar til forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love.
Download (PDF-fil)
 
 

Adgang til naturen

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
14. juni 2017
Skovforeningens brev til miljø- og fødevareministeren vedr. opfølgning på behovet for klare regler om adgang til særlige anlæg i skov.
Download (PDF-fil)Jagt

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
29. september 2017
Skovforeningens høringssvar på udkast til ændring af lov om jagt og vildtforvaltning.

Download (PDF-fil)
17. maj 2017
Skovforeningens høringssvar på udkast til ændrede jagttider på kronvildt og dåvildt.
Download (PDF-fil)Skovrejsning

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
15. juni 2017
Skovforeningens høringssvar med bemærkninger til høring vedrørende tilskudsordningen til privat skovrejsning.
Download (PDF-fil)Certificering

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
13. februar 2017
Dansk Skovforenings bemærkninger til udkast til ny FSC standard.
Download (PDF-fil)


Vand og vandløbsforvaltning

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
7. september 2017
Dansk Skovforenings brev til miljø- og fødevareministeren om foreningens oplevelser med arbejdet i vandrådene.
Download (PDF-fil)


Energi

 
Dato
Beskrivelse af dokumentet
Se dokument
(link åbner i nyt vindue)
14. november 2017


20. oktober 2017
Svar fra Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt vedrørende forhandlingerne om revisionen af direktivet for vedvarende energi,

Skovforeningens brev til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt om: Dansk holdning til bæredygtighedskriterierne i direktivet for vedvarende energi.
Download (PDF-fil)


Download (PDF-fil)
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.