Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Bedringer i de private skoves økonomi

 
 
28. november 2007
Morten Thorøe, Dansk Skovforening
 

De private skove fik i 2006 et underskud på 600 kr./ha i gennemsnit. Det er bedre end i 2005 hvor underskuddet var 1000 kr./ha. Forbedringen skyldes stigende træpriser. Det fortsatte underskud skyldes den gæld, typisk til arveafgifter, der er oparbejdet i skovene.

Skovforeningen har netop udgivet Regnskabsoversigten for 2006 for de private skove i Danmark. For en gennemsnitlig hektar privat skov er indtægterne og udgifterne således:

 
 
 
 
Figuren viser en modelberegning med disse forudsætninger:

· Der er regnet med at 50 % af den offentlige vurdering er belånt hvilket svarer til skovenes i generationer oparbejdede gæld til arveafgifter.

· Der er regnet med en timeløn på 0 kr for skovejerens eget arbejde med skoven.

Underskuddet på 600 kr./ha er bedre end i 2005 hvor underskuddet var 1000 kr./ha.

Forbedringen skyldes først og fremmest en stor hugst og stigende træpriser.
 
Udgifterne til nykulturer steg kraftigt efter stormfaldet i 2005, men det opvejes af statens tilskud til genplantning med især løvskov efter stormfald.

I 2006 slog reduktionen i skovbrugets jordskat igennem på bundlinjen. Jordskatten faldt fra 220 kr./ha i 2005 til 140 kr./ha i 2006. Samlet set svarer denne skattelettelse til 28 millioner kr. for Danmarks private skove.

Indtjeningen på andre produkter end træ fortsatte med at stige i 2006.

 
De private skoves totale indtjening på 3900 kr er den bedste i de seneste 10 år og giver grund til spirende optimisme. Det skal dog understreges at der fortsat er underskud i skovbruget hvis man medregner forrentningen af skovenes gæld.

Læs også:
12. oktober: Stor hugst i skovene i 2006
http://www.skovforeningen.dk/Default.asp?m=3&newsid=997
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.