Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Evaluering af maskinopmålingsordningen for langtømmer

 
 
13. marts 2008
Jens Kristian Poulsen og Helle Sten Nielsen, Maskinopmålingsordningen
 
 
Et udvalg nedsat af Dansk Skovforening, Danske Træindustrier og Skov- og Naturstyrelsen har opgjort erfaringerne med den eksisterende ordning for maskinopmåling af langtømmer.
 

Der var bred enighed om at:

 • Ordningen er god og velfungerende og har betydet at alle aktører er blevet langt mere professionelle i måden de agerer på.

 • Har betydet en stor besparelse i tid for både købere og sælgere.

 • Ordningen har betydet at man kan håndtere langt større mængder træ – oparbejdningen efter stormfaldet i 1999 og 2005 var ikke gået så godt, hvis ikke vi havde haft maskinopmålingsordningen.

 • Der er dog behov for opstramning af skovejernes kontrol med entreprenørerne. Skovejeren skal mere på banen, for at kontrollere hvad der rent faktisk oparbejdes og sælges.

 • Der blev efterlyst en politik for hvor lang tid man kan være opført på listen over godkendte opmålere – der er eksempler på at afdøde har figureret på liste over godkendte opmålere.
   
 • Industrien anerkendte, at det er dens ansvar, at afvise træ fra leverandører, som ikke er tilsluttet ordningen. Der er ikke fair over for alle dem, der har investeret i tid og penge for at opnå en godkendelse. Omvendt bør skoven sikre at de tilknyttede entreprenører er tilsluttet maskinopmålingsordningen.


Desuden blev det besluttet at:

 1. Listen over godkendte maskinfører skal opdateres løbende på Skovforeningens hjemmeside og to gange årligt via Skoven Nyt. Én gang om året skriver sekretariatet til alle virksomheder med godkendte opmålere, for at sikre at listen altid er opdateret. Der indrømmes virksomhederne en frist til at melde tilbage. Ved manglende tilbagemelding slettes virksomheden og de under denne registrerede maskinførere fra listen. Kan dog genoptages ved senere tilbagemelding, men der udsendes ikke særskilt notits herom.

 2. Der foretages en mindre redaktionel ændring i arbejdsforskriftens stk. 6, hvor et og rettes til eller, således, at der kommer til at stå: ”Viser maskinopmålingen i hvert enkelt tilfælde en længdeafvigelse på mere end +/- 20 cm eller en diameterafvigelse på mere end +/- 10 mm…..

 3. Udvalget ønsker at præcisere, at ved anvendelse af håndopmåling og efterfølgende 6 % korrektion af volumen har udgangspunktet været nedrunding af de håndopmålte længder til hele meter.


Læs mere på Skovforeningens hjemmeside:

Maskinopmåling
Se listen over de maskinførere der har bestået kurset for maskinopmåling og har meldt sig ind i Maskinopmålingsordningen.
 
Maskinopmåling - aftaletillæg
Læs aftalen om maskinopmåling af uafkortet tømmer er indgået mellem Danske Skoves Handelsudvalg og Danske Træindustrier den 1. juli 1998.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.