Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Natura 2000 - Høring om opdateret udpegningsgrundlag for habitatområderne

 
12. marts 2008
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Foto:Tanja OlsenBy- og landskabsstyrelsen har sendt et udkast til opdateret udpegningsgrundlag for habitatområderne i høring med frist 4. april.
 
Der er tale om en opdatering af udpegningsgrundlaget for de eksisterende områder – der er således ikke tale om udpegning af nye habitat- eller fuglebeskyttelsesområder.
 
Det er på baggrund af den gennemførte kortlægning i og overvågningen af habitatområderne der gennemføres en opdatering, da styrelsen er forpligtiget til at udarbejde en oversigt over de enkelte habitatområders udpegningsgrundlag. Oversigten skal indeholde de kendte forekomster af arter og naturtyper i området.
 
Materialet inkl. den opdaterede liste kan findes på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside under sidste nyt.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.