Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovforeningens ekskursion til Nørlund 12. juni

 
 
22. maj 2008
Søren Fodgaaard, Dansk Skovforening
 
 
Dansk Skovforenings store ekskursion går i år til Nørlund skovdistrikt i den vestlige del af Rold Skov. Temaet er træ til energi, men der er også andre emner:
 
Træ til energi
Energitræ fra tynding i ung gran og fra hugstaffald på renafdrifter. Vedproduktion i Danmark og muligheder for øget produktion af energitræ, juridiske begrænsninger for flisfyring, tilbageførsel af aske.
 
Angreb af skadedyr
Hans Peter Ravn, Skov- & Landskab, Københavns Universitet, giver den aktuelle status for angreb af typograf i blandt andet rødgran og micans i sitkagran.
 
Fremtidens tømmerproduktion
Produktionsmål og sortimentsvalg, omdriftsalder, træindustriens synspunkter, afsætning af cellulosetræ, træartsvalg på ejendomme med stor vildtbestand.
 
Løvtræets rolle og Natura 2000 områder.
 
 
Ekskursionsvært
Nørlundfonden v. direktør Kent Eriksson og skovfoged Jan Christensen.
 
Ordstyrer
Skovrider Keld Velling.
 
Praktisk
Ekskursionen afvikles som 5,5 km spadseretur på skovvej. Praktisk fodtøj og påklædning anbefales, evt. paraply hvis der er udsigt til regn. Der er mulighed for kørsel i hestevogn for langsomt gående.
 
Deltagere som ønsker transport under ekskursionen opfordres til at forhåndsreservere plads, da der er begrænset antal pladser. Kontakt Doris Jensen, Dansk Skovforening, dj@skovforeningen.dk

Fortæring
Ekskursionen indledes med en let frokost i skoven. Til slut serveres øl og vand.
 
Tid
Torsdag den 12. juni 2008 kl. 11.30-17.00.
 
Mødested
P-plads ved Hotel Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, Rebild, 9520 Skørping efter Dansk Skovforenings generalforsamling, ca. kl. 11.30. Der køres i private biler til ekskursionsstart.
 
Pris og tilmelding
Medlemmer af Dansk Skovforening: 385 kr. inkl. moms. Ikke-medlemmer: 585 kr. inkl. moms. Tilmelding sker via info@skovforeningen.dk med angivelse på navn(e) på deltager(e) – og gerne medlemsnummer. Send ingen penge, vi sender faktura.
 
Kørevejledning
Motorvej E45 Århus-Ålborg. Vælg afkørsel 33. Mod øst ad vej 535 til Rold. I rundkørslen til venstre mod Støvring. Efter ca. 6 km drej skråt til højre og kort efter igen til højre og kør gennem Rebild Bakker. Lige efter man er kørt gennem bakkerne ses hotellet på venstre hånd. Der er en stor parkeringsplads foran hotellet (OBS – mødestedet er ikke Rold Storkro, som passeres kort før man kommer til Hotel Comwell Rebild Bakker).

Nærmeste togstation er Skørping, 3 km fra Rebild, hvor der er timedrift i retning mod Århus og Ålborg.

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.