Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Postkort fra Skovens Dag 2008

 
9. juni. 2008
Eva Skytte, Dansk Skovforening


Skovens Dag trak under temaet ”Skovens historier” 29.000 mennesker ud i skovene. Det blev en dejlig dag med mange forskellige typer arrangementer. Mange af arrangørerne har sendt beskrivelser (postkort), der fortæller om deres arrangement. Herunder ligger alle indsendte postkort i deres fulde længde.
Skovforeningen takker de distrikter der har medvirket og opfordrer til at endnu flere stiller op til næste år søndag d. 3. maj 2008 hvor temaet er "Skovens Klima" og viser lokalbefolkningen, hvad dansk skovbrug står for.
 
Her er postkortene som er sendt ind til Skovforeningen:


Fredericia kommune

 
Vi havde i år mange gæster - 6 - 700, skønnet. Det var lettere at tælle de 130 biler.
Der var et væld af aktiviteter for børn og familier - fuglekassebygning, bål, opgaveløb, ponyridning m.m. Der var demo af skovarbejder- som topkapning, skovning af stor bøg, brændeoparbejdning, traktorkørsel m.m.
 
Undertegnede havde 2 skovvandringer med emnet "den naturnære driftsplan og nyudlagt urørt skov"
Vejret var fantastisk. Vi oplevede at bøgen sprang mere og mere ud i løbet af dagen.
I skovbunden var de første orkideer fremme ( tyndakset gøgeurt og ægbladet fliglæbe)
 
Det var en fin dag.

Anton Vestergaard, Skovfoged 

Nyborg Kommune

Der var 29 deltagere på skovens dag hos Nyborg Kommune.

Skovens Dag i Nyborg omfattede en guidet tur på ca. 2 km hvor der blev fortalt om skovdyrkning, skovens historie, kulturhistorie, fortidsminder mm.

En god dag i et pragtfuldt vejr.

Jan G. Jensen
 

 

Løgumkloster Plantage

Plantningsselskabet Sønderjylland havde inviteret på skovtur søndag eftermiddag til Skovens Dag i Løgumkloster Plantage. Skovfoged Torben Ravn og naturvejleder Jørn Steenberg førte godt 110 deltagere der var i alderen fra 4 år og op til knap 90 år igennem et fantastisk naturområder med en særdeles varieret bevoksning.

Efter den god halvanden time lange travetur i plantagen blev deltagerne budt på lækre skovpandekager. Bagt over en række af finske komfurer. Det er trækævler af gran på godt 70-80 cm længde, hvor der er savet et dybt kryds med en motorsav. I krydset hældes en sjat optænding og vupti har man et billigt udendørs komfur.

Erik Egvad Petersen, Nordisk NaturfotoNorddjurs Kommune

 
Dagen arrangeret af Grøn Forum, der er en del grønne foreninger.
 
Tilbud:
Fiskeri i lille sø, kajak + kano på kanalen,, svampesuppe, natursti (2 forskellige),  bålmad vandretur med skovfoged, prøve golf.
 
Foreninger:
DN, svampeklubben, sportsfiskerne, golfklubben, et naturlaug og Naturcenter Norddjurs (os selv)
 
Deltagere omkring de 70 - ikke helt så mange børn , men pænt blandet
 
Vejret var først fint mod slutningen. Hefterne meget roste - og så fik vi snakket en hel del samarbejde foreningerne imellem.
 

Kai Hansen
 

 

Kristiansholm plantage


Skovens historie fortalt af: Geolog om undergrunden + stranden, biolog om skovbunden + oliebillen, godsejeren om tilplantning + anekdoter om tidligere beboere, skovfogeden om skovens træer, arkæolog om fortidsminder + højryggede agre.

Og så var der historier fra bi-avlerne om biernes betydning, Naturfredningsforeningen / DOF om skovens fugle, jagtforeningen om vildtet (jagtsti) – 6 jagthorns-blæsere blæste stemningsfulde jagtsignaler – 1 schweisshund viste opsporing af vildt, skoventreprenøren med mobilt savværk + motorsav – hestevognskørsel + ponyridning – 4H grillede pølser.

Der var ca. 550 deltagere, heraf ca. 40 aktører i arrangementet

Det helt store scoop var, at biologen fandt et levende eksemplar af  ”oliebillen”…!!!!

Arrangementet har kostet os ca. 70 timer og 5000 kr. - ekstremt billigt i forhold til hvor mange mennesker, der havde en dejlig dag i skoven.

Torben Reegaard , Kristiansholm plantageStrandegård Gods

Jeg holdt en tur om skovens trolddomsurter – dvs. det var planter der var i fokus. Turen startede med en intro til skovens historie og om ejerforholdet (privatskov). Derefter gik vi en tur gennem skoven og vendte ved skovens tre flotte gravhøje, som jeg naturligvis også måtte fortælle om. Der deltog ca 30 personer, 6 børn og resten voksne. Der var to journalister med som tog fotos og havde et par spørgsmål undervejs. Der var i går artikler i de to dagblade.

Aktiviteter:
På plantestoppene havde jeg ting med som jeg gemte til børnene, ting som ikke passede i skoven, og som kunne fortælle en historie. De fandt tingen og så fortalte jeg. Fx ved hylden gemte jeg en rulle wc papir. Den blev afsæt for historien om hvordan man kan fremkalde opkast hvis man spiser bark, der er hevet af nede fra og op, og diarre hvis man spiser bark hevet af oppefra og ned. Ved vorterod var der en nisse, den havde været ude og finde nissekartofler under vorteroden. Ved brændenælde, en kam, for den har man jo brug for hvis håret vokser godt (brændenældeafkog gir hårvækst) osv. ovs...

Vi samlede også 2 af hver af planterne, som jeg fortalte om, og i pausen klistrede jeg dem på paptallerkner. Alle fik en tallerken på ryggen med en klemme og så skulle de gætte hvilken plante de havde bagpå (20 spørgsmål til professoren). Børnene brugte bagefter tallerknerne til at lege memory. Det var sjovt.

Jeg havde (for en gang skyld) ikke samarbejde med nogen, bortset fra at have fået lodsejertilladelse til at holde turen.

Lodsejeren er opmærksom på den positive omtale han får ved at lægge skov til en Skovens Dag tur. 

 
Sara Gejlskov, naturvejleder ved Præstø Fjord
 

 

Århus Kommune


Vi havde en fin Skovens Dag i Århus kommunes skove i det uovertrufne solskinsvejr og i en helt nyudsprunget bøgeskov. Arrangementet blev afholdt på Ørnereden i Skåde Skov der er et af kommunens naturcentre.

Vi havde blandt andet valgt at bruge Skovens Dag til at fortælle om vores foreløbige arbejde med en skovudviklingsplan for de kommunale skove. Det foregik ved en bemandet plancheudstilling på Ørnereden og udlevering af en debatfolder og et tilhørende spørgeskema der omhandlede emnerne benyttelse og beskyttelse i skovene. Plancheudstillingen blev åbnet klokken 10 af rådmand Peter Thyssen, der holdt en tale omkring brugen af skovene og den kommende skovudviklingsplan. Plancheudstillingen er den del af den offentlige høring og borgerinddragelse som finder sted i forbindelse med planarbejdet. Efter talen var der morgenkaffe og rundstykker til de fremmødte. Frisko sponserede is til børnene om eftermiddagen.

Der var mulighed for at deltage i to forskellige guidede ture både om formiddagen og om eftermiddagen med henholdsvis en naturvejleder og en skovfoged. Emnerne var den fremtidige drift af skovene ud fra de visioner der fremlægges i det foreløbige planlægningsarbejde. Det vil sige turene blandt andet havde fokus på naturnær skovdrift og brug af skovudviklingstyper. Den ene tur var tilrettelagt i børnehøjde med god tid til at snakke om hvad man stødte på undervejs, den anden med mere fokus på det faglige.

Vi samarbejdede med Jordbrugets Uddannelsescenter (JUC), der ligger i Beder og tilbyder uddannelser inden for det grønne område blandt andet som skov- og naturtekniker. De havde arrangeret en del aktiviteter for børn med udstoppede dyr, mulighed for at lytte til fuglestemmer og se på vandhulsdyr. De benyttede samtidig lejligheden til at gøre reklame for deres uddannelser med en lille informationsstand og de havde medbragt en udkørselsmaskine og skar forskellige ting ud i træ med motorsav.

Vi havde ca. et par hundrede besøgende.

Konklusionen er at det har været en fin dag og at mange kiggede forbi plancheudstillingen og benyttede lejligheden til at få en snak om skovene. Mange kom også bare for at nyde det fine vejr eller deltage i en tur. Faktisk var det fornemmelsen at mange kiggede forbi, fordi de var i skoven på grund af det fine vejr, men ikke nødvendigvis have vores arrangement som mål. En større reklameindsats for arrangementet kunne nok have højnet deltagerantallet. (Der var annonce i lokalavisen og der blev udsendt en pressemeddelelse).

Skovens Dag kan dermed også være en god lejlighed til at præsentere noget af det vi går og arbejder med til daglig.

Økonomi: ca. 2000 for kaffe, morgenmad og saftevand til børnene.

 
Stine Rytter Bengtsson, forstkandidat
 

 

Brødlandshus Skovbrug

Indhold af arrangement: Brænde og varme, skoven som arbejdsplads, guidet tur med lokalhistorie, "smagsprøver" på pileflet, bålstegte pandekager, skydning med bue og pil.

Vi havde over dagen ca. 100 gæster som var meget interesserede i pileflet, lokalhistorie og ikke mindst for børnene - bagning af pandekager over bål.

 
Hanne Davidsen

 
 

Thurø Fællesskov


Thurø Fællesskove havde som pilotprojekt lavet et samarbejde med Danmarks Biavlerforening for at få dimensionen med bier med ind i Skovens Dag.
I annoncen slog man til lyd for, at bedsteforældre tog deres børnebørn med til en anderledes tur i skoven og det bar frugt - det var overvejende bedsteforældre, der havde de 6 - 12 årige, som vi havde sat som målgruppe, med. Ud over annoncen var der sendt brev ud til samtlige 68 ejere, og her blev der gjort opmærksom på, at gangbesværede vil blive kørt rundt i skoven. Et af skovbestyrelsens medlemmer mødte op med sin ATV med påhængsvogn, og der var 2 personer, der alene kom af den grund.
Med hornblæsning fra jagthorn blev gæsterne kaldt til samling - der blev draget en linie hen til gjallerhornet fra den nordiske mytologi, hvor Heimdal skal blæse i sit horn ved Ragnarok.
Nu var turen kommet til morgenbordet med kaffe og te og rundstykker med honning - ikke den almindelige lyse honning; men skovhonning, klokkelynghonning og lynghonning.

Der blev givet en kort orientering om de 2 turer, der var planlagt at starte og slutte sammen. Den forstlige tur stod skovens skovfoged Karsten Mengel for og turen med børnene stod skovens driftsleder bimester Jørgen Bang for. Et par små historier fra nogle af de tidligere udsendte hæfter i forbindelse med skovens dag fik børnene til at lytte, da de fik at vide, at der var mulighed for at få en eller flere af de små bøger efter endt tur, og så gik fortællinger ellers i gang, hvor skovens lyde og effekter blev brugt for at få deltagerne til at leve sig ind i historierne.

Først sagnet om jættekvinden fra Langeland, der kastede en kæmpestor sten for at ramme tårnet på Svindinge kirke, desværre havde hun ikke kræfter nok, så stenen faldt ned lidt før, og den dag i dag ligger stenen nede ved Hesselager som Damestenen eller Hesselagerstenen; men nu havde man også i Thurø Fællesskove et par store sten med skurestriber, det var sten, som en jættekvinde havde brugt, når hun vaskede sit vadmelstøj og sine skind i Storebælt - tænk børnene kunne i dag i år 2008 gå hen og mærke disse skurestriber. Skovfoged Karsten Mengel kunne senere på sin tur, da børnene var et andet sted med Jørgen Bang, fortælle, at det var spor efter slaglerne fra en knusemaskine, da en juletræskultur for nogle år siden var blevet knust.

I en grankultur med en hejrekoloni blev der til lyden af hejrene fortalt hårrejsende historier, og først bagefter fandt deltagerne ud af, hvor lyden kom fra, det samme skete også ved en rågekoloni.
Sagnet om den grå dame blev levendegjort, da der kunne berettes om, hvorledes Christen - en jæger på andetræk for mere en 75 år siden  - var ved at skyde den grå dame, der i svag tåge og måneskin kom gående ind fra en sandrevle. Christens gamle udborede riffel var med på skovens dag, og den blev skudt af med sortkrudt. Røgskyen og lugten af sortkrudt opslugte børnene helt - og så kunne de voksne få at vide, at det var Jens Varling - en anden jæger - der havde siddet ude på en sandrevle.
Historier om bier, og om hvorledes bønderne kunne slippe for hoveri, hvis de betalte deres tiende i voks, honning og mjød, blev af skovfogeden fulgt op med fortællinger om skovens gode bitræer: Arhorn, lind og nauer. Christian den femtes Danske Lov, der stadig gælder på flere punkter omkring bier, blev på humoristisk vis levendegjort gennem aktuelle sager fra de sidste 25 år.

Et lille stykke marineskov med omkring 20 egetræer fra 1840 står stadig og vidner om, hvad kongen besluttede i begyndelse af 1800-tallet, da englænderne stjal vor flåde, og der blev trukket linier op til de mange sejlskibe, der blev bygget på Thurø, og historien om bramsejlskonnerten Valborg, der blev sænket af tyskerne under den første verdenskrig, blev aktualiseret, da turen sluttede med, at en lille mahognikasse blev åbnet, og i den lå styrmandens sekstant, som han brugte, da de på Atlanterhavet roede ind til Afrikas kyst.

De to turer, der lå samtidig, var programsat til 2 timer; men varede 3 timer.
Udgifter til annonce, breve, morgenkaffe og gammel dansk er på ca. 3000 kr.
Skovfoged og driftsleder har på turene og tilrettelæggelsen brugt tilsammen ca. 20 timer, der tages over driften.
Frivillig arbejdskraft til morgenkaffe og ATV-kørsel er på ca. 5 timer.
Der var godt 50 voksne og 12 børn på Skovens Dag i Thurø Fællesskove.


Jørgen Bang
 

 

Barritsskov


I år blev der slået rekord i antal besøgende; mere end 1000 gæster havde vi på dagen.
Vi havde følgende aktiviteter på græsplæne: Her benyttede gæsterne havespil, lå og slikkede sol eller de klatrede til tops i to gamle bøgetræer. Der blev solgt børnemild chili con carne, vand, kaffe, kage og ikke mindst pandekager over bål.

Inde i skoven var der følgende aktiviteter: Vi havde sat skilte op, som hjalp gæsterne til at ”opdage” naturens små finurligheder. Fx ”Her har grævlingen spist regnorme”, ”Her har dyrene lavet en sti, som kaldes en dyreveksel”, ”Her er bor Mikkelræv”.

Gæsterne kunne også fange vandløbsdyr, lave snobrød, lave fuglekasse, lave urte-, fugle- og grønsagsquiz eller høre om skoven som kulstofbinder. Der var guidede ture; fugletur og ”gårdens historie”.
God erfaring: Vi havde lavet et kort, hvorpå ruten i skoven og de forskellige aktiviteter var markeret. Det kunne gæsterne tage med når de gik ruten. Ruten var også godt skiltet.
Godt samarbejde med lokale foreninger; FDF Juelsminde, DOF Vejle, Natur & Ungdom og Barritskov Landkøkken. Massiv annoncering: på www.naturnet.dk, www. Aarstiderne.com, i 5 lokalaviser med foromtale og annonce (pris; 10.000 kr.) og folder med Aarstidernes kasser leveret til 1000 husstande.

Trine Møller Kopp
 
 

Stensbygaard


Havde arrangeret en 7 km vandretur gennem Søskoven og St. Fredskov. Vejret var flot og der kom 32 deltagere. Vi startede ca. kl. 11 og gik til Stensby Møllebæk, nyligt frilagt. På vej til Mølle sø så vi i det fjerne de ca. 44 meter høje Abies Grandis og nød udsigten over Kalvestrømmen. Næste stop ved gammel kampestens bro, så de store graner og et hul i jorden med stenrester. Så ned til vandet ad gammel vej og forbi store sten, kastet for at ramme kirketårnet af en heks og trold i tidlig middelalder. Forbi Strandhus bygget  ca. 1900, til Mallings bro (et gammelt udskibningssted) og fru Mallings lysthus (et gammelt sømærke). Lands stendige, ad trappe til Kløften, gik langs bækken til den gamle lade. Derfra ad veje til siloerne. Var tilbage 14.15. Stor spørgelyst om alt.

Niels RiegelsDorf Mølle


Skovens dag blev fejret på Jagt- & Skovbrugsmuseet i Dorf Mølle med fremstilling af fuglekasser (for børn), bueskydning og tur i Dronninglund Storskov, hvor tidligere skovarbejder Svend Mortensen, Dronninglund, viste rundt i skoven og fortalte om arbejdet der omkring 1970.
Der var godt 80 gæster til Skovens Dag.
 
 
Trine Nielsen, Try Museum
 
 
 

Brønderslev Kommune


Brønderslev Kommunes Skove deltog i Skovens Dag med 2 skovture på kommunens natursti i Søheden Plantage under ledelse af naturvejleder Anne Henrichsen. Det foregik kl. 10 - 12.30 og kl. 14 - 16.30. Naturstien er afmærket, og der er plancher med øjenåbnende oplysninger om skovens natur.
Anne Henrichsen fortæller: "Det blev et par små grupper. Der kom 12 om formiddagen og 5 om eftermiddagen.Det var som altid hovedsalig mine trofaste selvskovere, pædagogerne fra Skovbørnehaven + 1 skovtroldmed mor og søster.
Af nye hoveder var der 1 fra Hørby, 2 fra Åbybro, 2 fra Sterup og 2 fra Serritslev.
Så det blev et par hyggeture på hver ca. 2½ time, med dejlig lun forårsluft og kun lidt regn.
Især 1. tur blev rigtig god bl.a. p.g.a. min nye selvskover Svend (den pensionerede dyrepasser fra Ålborg Zoo), som bidrog med spændende viden, og den lille skovtrold fortalte hvordan og hvad børnene tumler med på Troldehøjen i det daglige. Det gør altid en tur bedre når nogle af deltagerne involverer sig så man kan få lidt ping pong.
Forøvrigt havde en solsort bygget rede på det ene af skovtoiletterne på Troldehøjen. Til stor begejstring for børnene."
 
 
Ole Riemer, forstkandidat, legepladsinspektør
 
 
 

Bjergsted Skov


Vores arrangement skulle være begyndt med en kort beretning om skovens historie, inden man begav sig ud på en ca. 3 km rundtur med stop ved historiske, dyrkningsmæssige eller botaniske steder. Der kom kun én mand med et barn, som efter en kort samtale tog afsked.
Begivenheden var annonceret i lokalavisen og med opslag i forretninger og biblioteket. Det ringe resultat skyldtes sikket konkurrence med den samtidige afskedsgudstjeneste og frokost i anledning af vor præsts forflytning til Herlev.

Henrik Schaffalitzky de Muckadell
 
 
 

Skanderborg kommune

Morslands Historiske Museum

Vi havde en dejlig eftermiddag på Skarregaard på Nordmors. Per Noe fra Morslands Historiske Museum var guide på en gåtur langs fuglereservatet i strandengene med de to smukke søer, forbi bronzealderhøjen Lushøj, til Skarregaard plantage.
 
Vi så både dyr og planter - træer og landskab. Han viste os blandt andet kystskrænten fra stenalderen, som nu ligger midt i skoven og vi tog endda en snigvej op ad denne skrænt på hjemvejen.
 
Den yngste deltager var fire år, han havde bjørn på ryggen og "pistol" i bæltet og desuden fire pinde i baglommen. De kan jo være gode at have med.
 
Den ældste deltager har været godt oppe i 70´erne. Alle klarede skrænten og vi fandt et nyt begreb; nemlig "bedstemortræer" - som er de træer, der groer midt på skrænten, som bedstemødre (og fædre) kan holde fast i, mens de får pusten igen. Da vi kom tilbage til gården hvilede vi benene, drak vi kaffe og kiggede i de hæfter, vi fik af jer til uddeling. De vakte glæde. Skarregaards kat var meget selskabelig og fulgte med på hele rundvisningen.
 
Vi har brugt omkring 3000 kr. på arrangementet i tid og kørsel. Vi havde godt 30 gæster. Det var gratis at være med og der var ikke mulighed for at købe noget; så på den måde var det jo ren tilsæt, men mon ikke det tjenes ind i "goodwill" senere hen.
 
Anna Noe Bovin
 
 
 

Dansk Gravhundeklub

 
Nordjyllandsudvalget havde på Skovens Dag et meget vellykket arrangement. Alle intresserede med gravhund(e) var på fælles travetur i Allerup Bakker. Gitte Engen og Peter Anderson havde meget imødekommende stillet både plads og lokal kendskab til rådighed.
Der var 30 personer mødt op med 35 – 36 hunde og hundene var smukt fordelt med både korthår, ruhår og langhåret.  Som hos menneskene var der hunde i alle aldersklasser og ligeså kunne man sige om den hyggelige stemning mellem menneskene, den gjorde sig også gældende imellem hundene, som snusede rundt og hilste på hinanden.
Traveturen foregik i et tempo, hvor alle kunne være med, så vi kunne nyde den smukke skov og hundene kunne få lov at snuse så langt, som snorene tillod.
Efter gåturen kunne vi drikke vores medbragte kaffe ved smukt arrangerede borde i haven med en flot udsigt over markerne til skoven. Der blev ved kaffen også delt små hæfter rundt, som vi havde modtaget fra Skovforeningen.
Peter Anderson fortalte om Allerup Bakker og tog udspring i midten af 1800-tallet, hvor Retskredsene blev delt op i Ålborg og Sæby og derved blev Allerup Bakker i midten til ”Norden for lands lov og ret” Der blev fortalt en utrolig spændende beretning om ”Den Skævbenede”, Rytter-
Stine” og Brændevinsmordet, en fasinerende historie. Peter rundede sin spændende fortælling àf med at spille ”Brændevinsmordet i Allerup Bakker”  indspillet af Swåmpis Venner.
Dagens arrangement afsluttede vi med fællessang ”Kom maj, du søde milde” og ”I skovens dybe stille ro” og det var en flot afslutning på en dejlig dag.
Med den store interesse er det bestemt noget vi vil tage op igen i Nordjyllandsudvalget.
Skovens Dag for Gravhunde-ejere i Nordjylland.
 
Kirsten Bundgaard


Skægge skov

 
Arrangementet blev gennemført med god deltagelse, og i godt vejr.Aktiviteterne foregik på vor shelterplads. Der var: pandekagebagning (der blev lavet af 32 l dej), der var gratis saftevand og kaffe, hesteskokastning og små opgaver, en mindre familie-naturvandring med opgaver, 7 hestevogns ture på gamle veje i skoven, informations materiale om: Skoven – færdselsregler og ”skov/landevejssvin”, demonstration af Logo Sol saveudstyr til bl.a. bygning af shelter, udstilling af gamle skovredskaber, udstilling af ”Natur og Ungdom”, naturvandring og ”Skovens Historie” ved landskabsarkitekt Bendt Nielsen fra Ry.

Annonceringen
Var dels gennem Naturnet.dk – Naturkulture.dk og en fælles annoncering i lokale aviser. Dette foregik i et fællesskab, hvor ”Søhøjlandets Økomuseum” stod for arbejdet. Vort arrangement var ikke omtalt i pressen forinden, men fik god omtale i lokalt blad.”Natur og Ungdom fra Klostermølle” hjalp til på dagen og Bendt Nielsen fra ecomuseum.dk stod for historie og naturvandring.
Herudover har jeg brugt ca. 60 timer på møder, tilrettelæggelse og fennemføresel af arrangementet.
Der var løssalg af øl og vand, men ellers var deltagelsen gratis.

Udgiften har ca. været på kr. 1000. Men da jeg stadig har en del naturvejledning freelance, antager jeg det som god omtale af min virksomhed.
”Skov giver ikke overskud, men gode oplevelser”.

Gode erfaringer: Strukturerede arrangementer og skovgæster, giver ikke jagtmæssige problemer og jeg udleverer altid folderen ”Brug naturen men træd varsom”.
Hvorfor holdes dagen ikke en lørdag? (der kom 15 gæster om lørdagen)

Niels Søndergård Nielsen


Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.