Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Betaling for naturmæssigt særlig værdifulde skove

 
 
27. juni 2008
Hans Hedegaard, Dansk Skovforening
 
 
Skov- og Naturstyrelsen har netop udbudt en ny tilskudsmulighed inden for bæredygtig skovdrift.
 
Det drejer sig om tilskud til beskyttelse af naturmæssigt særlig værdifulde skove i henhold til skovlovens § 25. I første omgang kan tilskudsmuligheden kun udnyttes uden for Natura 2000-områderne.
 
Der ydes tilskud til 4 typer af såkaldt basisbeskyttelse:
  • Ekstensiv skovdrift
  • Stævningsdrift
  • Græsningsdrift
  • Urørt skov

De 2 første tilskudsmuligheder kan kombineres med forskellige tilvalg:

  • Rydning af opvækst og uønskede træer (dog kun i forbindelse med tilskud til ekstensiv skovdrift)
  • Bevaring af 3-5 hjemmehørende træer pr. ha
  • Særlig indsats. De kan være tale om ændret hydrologi, særlig indsats til tilgodeseelse af særlige arter o.l.
Administrationen af tilskudsordningerne varetages af 6 af Skov- og Naturstyrelsens lokale enheder.
 
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside oplyser hvilken enhed man skal henvende sig til, og man kan også finde vejledningen til tilskudsordningen samt ansøgningsskemaet.
 
Ansøgningsfristen er 1. september
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.