Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English
Møde og ekskursion i Pajhede Skov den 11. september
 
 
29. august 2008
Knud Fabricius og Klaus Lindhardtsen,
henholdsvis formand og næstformand for Nordlige Jyllands Skovkreds
 
 
Skovforeningen inviterer til møde i Nordlige Jyllands Skovkreds med ekskursion om kronvildtskader og jagt i kombination med træproduktion. Det foregår torsdag den 11. september 2008 i Pajhede Skov, nord for Limfjorden.
 
Med baggrund i diskussionen på tidligere afholdte skovkredsmøder i Nordlige Jyllands Skovkreds, afholdes der i september 2008 to møder med stort set samme indhold. Det ene afholdes nord og det andet syd for Limfjorden. Formålet er at imødekomme medlemmernes ønske om at minimere transportafstanden. Det vil forhåbentlig skaffe flere deltagere.
 
Skovforeningens medlemmer kan deltage på hvilket et af møderne man har lyst til - eller dem begge.
 
Program for den 11. september:
 
 
13.00: Ekskursion i Pajhede Skov
 
Mødested: Søhedenvej 120, Kirkholt, 9750 Øster-Vrå.
 
Tilkørsel: Ad motorvej 39 mod Hirtshals til afkørsel 6. Ad vej 585 mod Frederikshavn til Kirkholt. Skilt mod Pajhede Skov. Cirka 1,5 km ad Søhedenvej til nyt skilt. Ad Skovvej. Ved træskilt "Søheden Skov" holdes til højre. 200 m længere fremme skarpt til højre over færist ad poppelallé til rødt maskinhus. Parkering efter anvisning.
 
Vært: Pajhede Skov ved skovforvalter Jacob Nielsen. Telefon 4059 1421.
 
Emner:
 • Kronvildtskader i skov
 • Hvordan kombineres et fokus på jagt med en produktiv skovdrift
 
Ca. kl. 15.00: Skovkredsmøde
 
Kørsel til Jerslev Kro, Voldgade 4, 9740 Jerslev J, hvor der afholdes skovkredsmøde med denne dagsorden:
 

1. Markedet
 • Løvtræ
 • Nåletræ
 
2. Aktuelle sager i Skovforeningen
 • Adgangsdebatten – Friluftsrådet har genoptaget adgangsdebatten
 • Biodiversitet – Skovforeningen foreslår en licitationsordning, men EU giver problemer.
 • Jagtprojektet – Målingen af danskerens holdninger til jagt.
 • Gravpladser i skov – Lovforslag vedtaget, måske en forretningsmulighed for private skove?
 • Skovpolitisk udvalg – Skovforeningens forslag om et skovpolitisk udvalg.
 • Södra – Hvor langt er vi kommet?
 • Artikel 12 beskyttelsen – Der lader vente på sig.
 • Stormfaldsloven – Håb om kommende ændringer i stormfaldsloven.
 • Tilskud – Mistede muligheder i tilskud til bæredygtig skovdrift.
 
3. Kronvildtskader
 • Fortsat diskussion fra ekskursionen om skader efter kronvildt og om Skovforeningens indstilling til problemet.
 
4. Valg af formand
 • I dette efterår skal der, ifølge skovkredsenes forretningsorden, vælges formand til Nordlige Jyllands Skovkreds. På det første møde i Pajhede Skov den 11. september kan deltagerne indstille kandidater til formandsposten og give en skriftlig fuldmagt til brug ved det endelige valg på det efterfølgende møde i Troldtoft den 16. september. Fuldmagten gives til en repræsentant fra Skovforeningen. 
   
 • Knud Fabricius er villig til genvalg som formand.
 
5. Næste møde
 • Dato for afholdelse af næste skovkredsmøde, sandsynligvis i december.
 
6. Eventuelt
 
 
Der serveres kaffe og brød til en pris af 35.- kr.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.