Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English
Møde og ekskursion i Troldtoft Skov den 16. september 
 
29. august 2008
Knud Fabricius og Klaus Lindhardtsen,
henholdsvis formand og næstformand for Nordlige Jyllands Skovkreds
 
 
Skovforeningen inviterer til møde i Nordlige Jyllands Skovkreds med ekskursion om kronvildtskader og jagt i kombination med træproduktion. Det foregår tirsdag den 16. september 2008 i Troldtoft Skov, Vestjylland.
 
Med baggrund i diskussionen på tidligere afholdte skovkredsmøder i Nordlige Jyllands Skovkreds, afholdes der i september 2008 to møder med stort set samme indhold. Det ene afholdes nord og det andet syd for Limfjorden. Formålet er at imødekomme medlemmernes ønske om at minimere transportafstanden. Det vil forhåbentlig skaffe flere deltagere.
 
Skovforeningens medlemmer kan deltage på hvilket et af møderne man har lyst til - eller dem begge.
 
Program for den 16. september:
 
 
Kl. 13.00: Ekskursion i Troldtoft Skov
 
Mødested: Troldtoftvej 10, 6990 Ulfborg.
 
Tilkørsel: Hvor Hovedgaden gennem Ørnhøj slutter i byens vestlige ende, køres til højre ad Nørhedevej. Efter cirka 1,5 km køres til venstre ad Danstrupvej. Efter cirka 100 m til højre ad Troldtoftvej. Parkering ved nummer 10.
 
Vært: Skovrider Mourits Troldtoft. Telefon 4029 0086.
 
Emner:
 • Kronvildtskader på skov og ager
 • Hvordan kan produktiv skovdrift opretholdes under disse betingelser?
 
Ca. kl. 15.00: Skovkredsmøde
 
Kørsel til Ørnhøj Hotel, Hovedgaden 49, 6973 Ørnhøj, hvor der afholdes skovkredsmøde med denne dagsorden:
 
 
1. Markedet
 • Løvtræ
 • Nåletræ
 
2. Aktuelle sager i Skovforeningen
 • Adgangsdebatten – Friluftsrådet har genoptaget adgangsdebatten!
 • Biodiversitet – Skovforeningen foreslår en licitationsordning, men EU giver problemer.
 • Jagtprojektet – Målingen af danskerens holdninger til jagt.
 • Gravpladser i skov – Lovforslag vedtaget, måske en forretningsmulighed for private skove?
 • Skovpolitisk udvalg – Skovforeningens forslag om et skovpolitisk udvalg.
 • Södra – Hvor langt er vi kommet?
 • Artikel 12 beskyttelsen – Der lader vente på sig.
 • Stormfaldsloven – Håb om kommende ændringer i stormfaldsloven.
 • Tilskud – Mistede muligheder i tilskud til bæredygtig skovdrift.
 
3. Kronvildtskader
 • Forlængelse af diskussionen fra ekskursionen omkring skader efter kronvildt og om Skovforeningens indstilling til samme
 
4. Valg af formand
 • I dette efterår skal der, ifølge skovkredsenes forretningsorden, vælges formand til Nordlige Jyllands Skovkreds. På det første møde i Pajhede Skov den 11. september kan deltagerne indstille kandidater til formandsposten og give en skriftlig fuldmagt til brug ved det endelige valg på dette efterfølgende møde i Troldtoft den 16. september. Fuldmagten gives til en repræsentant fra Skovforeningen. 
   
 • Knud Fabricius er villig til genvalg som formand.
   
5. Næste møde
 • Dato for afholdelse af næste møde i Nordlige Jyllands Skovkreds.
 
6. Eventuelt
 
 
Der serveres kaffe og brød til en pris af 40.- kr.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.