Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Aktuelle sager for de nordiske skovejere i Bruxelles

 
 
3. september 2008
Ulrik Knaack Nielsen, Dansk Skovforening
 
 
Dansk Skovforening deltog sidst i august i Nordens Skovejerorganisationers Forbunds (NSF) årlige rådsmøde.
 
NSF’s vigtigste arbejde ligger i Bruxelles, og for det kommende år prioriteres disse sager:
 
 
1. Bioenergi
 
NSF arbejder for at øge produktionen af bæredygtig biomasse fra skovbruget til energiproduktion i de nordiske lande. NSF lægger vægt på at skovejernes viden og synpunkter indgår når politikere og myndigheder opstiller bæredygtighedskriterier for denne biomasseproduktion.
 
 
2. Illegal hugst (FLEGT)

NSF bakker fuldt om op arbejdet med at bremse import af illegalt hugget træ, men frygter at regelværket vil få et omfang der gør det vanskeligt at drive bæredygtigt og miljørigtigt skovbrug i Europa. NSF forudser at det vil kræve et enormt lobbyarbejde den kommende tid hvis vi skal sikre et regelsæt som også er bedre tilpasset det europæiske skovbrug.
 

3. Europæisk skovbrugskonvention
 
EU's handlingsplan for skov skal revideres i 2009. Det er en god mulighed for at samle de politiske områder der vedrører europæisk skovbrug i en fælles europæisk skovkonvention. De nationale skovejerorganisationer vil nu diskutere EU’s nuværende skovbrugspolitik for at nå frem til en fælles nordisk position.
 
 
Praktikant til NSF's kontor i Bruxelles
 
På grund af de forestående valg til både Europaparlamentet og til Kommissionen, kan NSF se frem til flere arbejdsopgaver i den kommende tid. Derfor er staben blevet oprustet med en finsk forstkandidat, Kari Nerg. Kari skal være praktikant i NSF til og med februar 2009.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.