Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English
Møde og ekskursion i Fynske Skovkreds den 23. september
 
 
8. september 2008
Per C. Christensen og Klaus Jørgensen
henholdsvis formand og næstformand for Fynske Skovkreds
 
 
Skovforeningen inviterer til skovkredsmøde i Fynske Skovkreds, tirsdag den 23. september 2008 kl. 10.00 på Agrogården, Lombjergevej 1, 5750 Ringe.
 

Dagsorden til skovkredsmødet:

1)  Markedet

 • Juletræer / Klippegrønt / Løvtræ / Nåletræ
 2)  Aktuelle sager i Skovforeningen v. Niels Reventlow, herunder:
 • Adgangsdebatten – Friluftsrådet har genoptaget adgangsdebatten!
 • Biodiversitet – Skovforeningen foreslår en licitationsordning, men EU giver problemer.
 • Jagtprojektet – Målingen af danskerens holdninger til jagt.
 • Gravpladser i skov – Lovforslag vedtaget, måske en forretningsmulighed for private skove?
 • Skovpolitisk udvalg – Skovforeningens forslag om et skovpolitisk udvalg.
 • Södra – Hvor langt er vi kommet?
 • Artikel 12 beskyttelsen – Der lader vente på sig.
 • Stormfaldsloven – Håb om kommende ændringer i stormfaldsloven.
 • Tilskud – Mistede muligheder i tilskud til bæredygtig skovdrift.

3)  Valg af Næstformand

 • Klaus Jørgensen er på valg efter tur. Klaus modtager genvalg, men der kan på mødet opstilles andre kandidater.

4) Orientering om Kåringsudvalgets arbejde v. Keld Velling, herunder:

5)  Næste møde

 • Dato for afholdelse af næste skovkredsmøde.
6)  Eventuelt 
 

Frokost
 

Ca. kl. 13.00 spises de medbragte madpakker – enten i Agrogårdens kantine eller på Sønderskovgård i det fri, hvis vejret er til den slags.
 

Ekskursion til Sønderskovgård Frøplantage

 
Vi kører samlet til Sønderskovgård Frøplantage på Kasbækvej 15, 5672 Broby.

Ekskursionen starter ca. kl. 14.00 på Sønderskovgård, hvor skovrider Bjerne Ditlevsen fra Planteavlsstationen vil fortælle om og fremvise frøplantagerne på Sønderskovgård. Her produceres blandt andet frø af Rødgran, Douglas og Nordmannsgran.
 
Ekskursionen forventes afsluttet ca. kl. 16.00. Drikkevarer og lokaleleje sponsoreres som vanligt af Fynske Fordelingsforening.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.