Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Aftale mellem Skovforeningen og Södra

 
11. september 2008
Niels Reventlow / Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 
Bestyrelserne for Dansk Skovforening, de danske skovejeres brancheorganisation, og Södra, international træindustrikoncern ejet af 50.000 sydsvenske skovejere, har nu formelt indgået en aftale. Aftalen indebærer:

  • Danske skovejere vil blive tilbudt et medlemskab af Södra via et dansk andelsselskab med navnet Skovejernes Udviklingsselskab (SEUS). SEUS repræsenteres i Södras forvaltningsråd på linie med 31 sydsvenske skovbrugsområder.
  • Danske skovejere får mulighed for at sælge træ på samme vilkår som Södras svenske medlemmer og herunder blive medejere af Södras træindustrier. Det er første gang Södra inviterer ikke-svenske skovejere ind som medejere og råtræ-leverandører på medlemsvilkår.
  • Tilbuddet til de danske skovejere træder i kraft 1. januar 2009. Tilbuddet gælder skovejere der har meldt sig ind i SEUS som stiftes og åbner for tilmelding senere i efteråret 2008.
I praksis vil Södra først og fremmest tilbyde at købe udtyndingstræ fra danske nåleskove. Dansk Skovforening anser det for et stort fremskridt at danske skovejere nu kan tilbydes en sikker og attraktiv afsætning for dette produkt – og blive medejere af en forarbejdningsindustri med stor betydning for afsætningen af dansk træ.
 
Skovforeningens mission er at fremme danske skov- og naturejeres viden, handlefrihed, omdømme og muligheder for at skabe værdier i skovene og naturen. Det er også begrundelsen for aftalen med Södra: Vi tror at dette nye tilbud vil være attraktivt for Danmarks skovejere.
 
Aftalen kommer ikke til at påvirke Skovforeningens uafhængighed og politiske arbejde i Danmark og Europa.
 
 
Tidligere nyheder om sagen
 
17. juni 2008
Bestyrelsens beretning 2008
 
11. april 2008
Skovforeningen og Södra enige om at etablere et dansk tilbud
 
6. februar 2008
Samarbejde med Södra sættes i gang
 
14. december 2007
Foreløbige konklusioner om Skovforeningens samarbejde med Södra
 
9. november 2007
Spørgsmål og svar om Skovforeningen og Södra
 
11. oktober 2007
Status for Skovforeningens samarbejde med Södra
 
19. juni 2007
Dansk Skovforening og Sydsveriges skovejere drøfter samarbejde
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.