Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Ny vejledning om offentligt indkøb af træ på vej

 
 
16. september 2008
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Arbejdet med at revidere vejledningen til offentlige indkøbere af træ er sat på skinner.
 
Siden daværende miljøminister Connie Hedegaard lancerede sin 9–punkts plan, har arbejdet omkring offentligt indkøb af træ drejet sig om udvikling af kriterier for bæredygtigt og lovligt træ. Arbejdet viste sig at være vanskeligere end forventet.
 
 
Kriterieudviklingen sat på standby
 
Skov- og Naturstyrelsen har valgt at sætte kriterieudviklingen på standby og i stedet arbejde mere målrettet med en ny vejledning til indkøbere af træ. Vejledningen vil blive baseret miljøminister Troels Lund Poulsens anbefaling om at acceptere både PEFC- og FSC-mærkerne som garanti for bæredygtig skovdrift.
 
 
Arbejdet med den reviderede indkøbsvejledning
 
COWI er blevet hyret til at udarbejde den reviderede vejledning til de offentlige indkøbere.

Der vil blive lagt vægt på anbefalinger fra styregruppen der kort kan opridses som:

  • En mere differentieret formidling og vejledning; i forhold til forskellige produkttyper, i forhold til forskellige typer af brugere og i forhold til forskellige indkøbssituationer.
  • Synliggørelse af, hvorfor det er relevant for den enkelte indkøber at stille krav om dokumentation for træs oprindelse.
  • Råd og anbefalinger bør illustreres med konkrete eksempler, f.eks. på kontraktvilkår, udbudsbetingelser mv.
  • At der tilvejebringes let tilgængelige råd og vejledninger som er særligt møntet på de mange offentlige indkøbere der kun sjældent køber træ eller træbaserede produkter og kun i små mængder.
Vejledningen vil blive målrettet 4 forskellige typer af indkøbere:
  • Den byggeansvarlige for eksempelvis ejendomme der opføres eller vedligeholdes af en kommunal teknisk forvaltning. Her udgør anskaffelse af træ typisk kun en lille del af den samlede opgave.
  • Havnechefen der indkøber tropisk træ til bygge- og vedligeholdelsesprojekter. Her udgør anskaffelse af træ typisk en væsentlig del af opgaven.
  • Institutionslederen der indkøber kontor- og udemøbler der indeholder træ.
  • Den centrale indkøber i en central indkøbsfunktion i f.eks. en kommune.
 
Seminar om den nye vejledning
 
Skov- og Naturstyrelsen vil den 8. oktober afholde et seminar om indkøb af certificeret træ målrettet offentlige indkøbere og leverandører af træ og træprodukter til det offentlige.
 
 
Tidligere nyheder om emnet:
 
Indkøbspolitik for træ (14. april 2008)
 
Miljøministerens udkast til kriterier for indkøb af lovligt og bæredygtigt træ (27. april 2007)
 
Offentlig indkøb af træ - midlertidige retningslinier (23. oktober 2008)
 
Miljøministerens nye plan for offentlig indkøb af træ (6. februar 2006)
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.