Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Regeringen vil tænke grønt - men hvor er skovene?

 
19. september 2008
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Regeringen ønsker en grøn vækstvision der forener et højt niveau for miljø- og naturbeskyttelse med en moderne og konkurrencedygtig landbrugsproduktion. Regeringen nedsætter derfor et ministerudvalg der skal udarbejde et samlet regeringsudspil.
 
Af udvalgets kommissorium fremgår at følgende elementer forventes i udspillet:
  • En miljø- og naturplan Danmark 2020
  • Et vækstorienteret landbrug
  • Investeringer i natur, miljø og vækst
 
Skovbruget er væk
 
Skovforeningen hilser en grøn vækstvision velkommen, selvfølgelig fordi skovbruget har så meget at byde på når det gælder miljø- og naturbeskyttelse i forening med en moderne og konkurrencedygtig jordbrugsproduktion.
 
Men kommissoriet nævner kun landbruget. Ikke jordbruget. Dermed er skovbruget ude.
 
Det kan ikke være hensigtsmæssigt. Ikke mindst i klimapolitikken er skovene og deres produktion er værdifulde, og det er oplagt at inddrage skovene i en dansk grøn vækstvision.
 
 
Skovforeningen har derfor skrevet til Fødevareminister Eva Kjær Hansen
 
Vi har påpeget at skovbruget spiller en vigtig rolle i mange af de elementer som udvalget skal beskæftige sig med. Herunder:
  • øget oplagring af kulstof
  • øget anvendelse af biomasse til energiformål
  • sikring af biodiversiteten
  • mere og bedre tilgængelig natur
  • oplevelsesøkonomi med bidrag til fx turisme
 
Skovforeningen anbefaler at skovene tages med i kommissoriet
 
En grøn vækststrategi der ser helt bort fra skovbruget, mangler helhedssyn. Derfor anbefaler Skovforeningen at skovbrugets rolle og muligheder inddrages i kommissoriet.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.