Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English
Skovkredsmøde i Nordlige Jyllands Skovkreds  
 
4. december 2008
Knud Fabricius og Klaus Lindhardtsen,
Formand og Næstformand i skovkredsen
 
 
Skovforeningen inviterer til skovkredsmøde tirsdag den 16. december 2008 kl. 13.00. Arrangementet foregår på Meilgaard Slotskro, Meilgaardvej 7, 8585 Glesborg.
 

Tilkørsel via A 16 (Vivild-Fjellerup-Meilgaard) eller A 15 (Thorsager-Ryomgåed-Nimtofte-Ramten-Stenvad-Meilgaard). Parkering inde i gården foran kroen.

 
Der serveres kaffe til mødet, andet tilbehør må selv medbringes.
 

Program for skovkredsmødet:


1. Markedet
 • Løvtræ/Nåletræ
 
2. Aktuelle sager i Skovforeningen
 • Södrasamarbejdet (SEUS er stiftet, og fra januar 2009 kan man sælge træ til Södra på medlemsvilkår)
 • Ny skovstatistik er kommet (hovedresultater + politiske konsekvenser, fx for biomasseproduktionen, skovrejsning, træartspolitik mm.)
 • Skovpolitisk udvalg + Grøn-Vækst-udvalget
 • Finanslov 2009 (tre skovbrugsordninger er væk – hvad vil Skovforeningen gøre?)
 • Landdistriktsprogrammet (hvor står skovene og er der penge på vej til de enkelte ejendomme?)
 • Natura 2000 i 2009
 • Artikel 12-beskyttelsen (konsekvenser for skovejerne)
 • Offentlig-private-partnerskaber
 • Adgangsdebatten
 • Ny stormfaldslov
 • Tabsforsikring for stormfald?
 • Deltag i Skovens Dag 3. maj 2009
 • Læg jord til skoler der planter træer for klimaet i efteråret 2009 (projekt ”Genplant Planeten”)
 • Medlemshvervning
   
3. Kronvildt
 • Forlængelse af diskussionen fra de tidligere møder og ekskursioner, omkring udvikling af kronvildtbestanden og skader efter kronvildtet. Indbudt til mødet er repræsentanter fra Djursland Landboforening og fra den regionale Hjortevildtgruppe Djursland.
 
4. Næste møde
 • Dato for afholdelse af næste skovkredsmøde
 
5. Eventuelt
 

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.