Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English
Skovkredsmøde i Nord og Midtsjællands Skovkreds 
 
4. december 2008
Jens Kristian Poulsen og Bo Jung,
Formand og Næstformand i skovkredsen
 
 
Skovforeningen inviterer til skovkredsmøde tirsdag den 16. december 2008 kl. 13.00. Arrangementet foregår hos Skovdyrkerforeningen Øst, Elmegården 2, 4450 Jyderup.
 
Vi låner igen Skovdyrkernes lokaler i Jyderup. Der vil til mødet kunne købes kaffe og kage.
 

Program for skovkredsmødet:


1. Markedet
 • Løvtræ/Nåletræ
 
2. Aktuelle sager i Skovforeningen
 • Södrasamarbejdet (SEUS er stiftet, og fra januar 2009 kan man sælge træ til Södra på medlemsvilkår)
 • Ny skovstatistik er kommet (hovedresultater + politiske konsekvenser, fx for biomasseproduktionen, skovrejsning, træartspolitik mm.)
 • Skovpolitisk udvalg + Grøn-Vækst-udvalget
 • Finanslov 2009 (tre skovbrugsordninger er væk – hvad vil Skovforeningen gøre?)
 • Landdistriktsprogrammet (hvor står skovene og er der penge på vej til de enkelte ejendomme?)
 • Natura 2000 i 2009
 • Artikel 12-beskyttelsen (konsekvenser for skovejerne)
 • Offentlig-private-partnerskaber
 • Adgangsdebatten
 • Ny stormfaldslov
 • Tabsforsikring for stormfald?
 • Deltag i Skovens Dag 3. maj 2009
 • Læg jord til skoler der planter træer for klimaet i efteråret 2009 (projekt ”Genplant Planeten”)
 • Medlemshvervning
   
3. Næste møde
 • Dato for afholdelse af næste skovkredsmøde og ønsker til evt. tema
 
4. Eventuelt
 

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.