Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Natura 2000: Høring af Natura 2000 planer og vandplaner udskydes

 
22. december 2008
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
I dag skulle Natura 2000 planerne – både naturplaner og skovplaner samt vandplanerne ifølge tidsplanen være sendt i høring.

Men høringen er udskudt på ubestemt tid. Begrundelsen er at der skal sikres mere helhed i miljøindsatsen. Miljøministerier ønsker derfor at koordinere planerne med udspillet om Grøn Vækst, som forventes i starten af det nye år.

Planerne sendes derfor først i høring umiddelbart efter offentliggørelsen af Grøn Vækst.

Læs nyhed fra By- og Landskabsstyrelsen her og følg med på Skovforeningens hjemmeside.

Når planerne sendes i høring står Skovforeningen igen klar med rådgivning af lodsejere der har fredskovspligtige skovbevoksede arealer i Natura 2000 områderne.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.