Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English
Møde i Fynske Skovkreds den 23. januar
 
 
15. januar 2009
Per C. Christensen og Klaus Jørgensen,
henholdsvis formand og næstformand for Fynske Skovkreds
 
 
Skovforeningen inviterer til skovkredsmøde i Fynske Skovkreds, fredag den 23. januar 2008 kl. 10.00 på Agrogården, Lombjergevej 1, 5750 Ringe.
 
 

Dagsorden til skovkredsmødet:

 
 
1)  Markedet
 • Juletræer / Klippegrønt / Løvtræ / Nåletræ
 
2)  Aktuelle sager i Skovforeningen v. Jan Søndergaard, herunder:
 • Konkurrencesagen og Handelsudvalgets fremtid
 • Södrasamarbejdet
 • Finanslovens fjernelse af produktudviklingsordningen, produktionsafgiftsfonde og konsulentordningen
 • Skovpolitisk udvalg, Grøn-Vækst-udvalget og visionen om et fossilfrit Danmark
 • Restriktioner i drift af løvskove (habitatdirektivet)
 • Natura 2000 i 2009
 • Debatten om driften af statsskovene – Naturnær Skovdrift
 • Kapning af grene over skel
 • Dyrehaver
 • Hjortevildt
 • Biotopplaner
 • Stormfald: Tabsforsikring og ny lov
 • Skovens Dag 3. Maj: Oplagt til markedsføring af brænde
 • Læg jord til skoler der planter træer for klimaet i efteråret 2009
 • Skovforeningens økonomi og hvervning af medlemmer
 
3)  Næste møde
 • Dato for afholdelse af næste skovkredsmøde.
 
4)  Eventuelt 
 
 

 
 
Mødet forventes afsluttet kl. 12.30. Drikkevarer og lokaleleje sponsoreres som vanligt af Fynske Skoves Fordelingsforening.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.