Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Miljøministeren i samråd om naturnær drift i statsskovene

 
 
30. marts 2009
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 
På onsdag den 1. april er miljøminister Troels Lund Poulsen blevet kaldt i åbent samråd om driften af statens skove. Det er socialdemokraternes miljøordfører Torben Hansen der har bedt om samrådet med disse to spørgsmål:
 • Hvilke muligheder mister kommende generationer af danskere for at få tilgodeset deres behov i statens skove som følge af Skov- og Naturstyrelsens nye og langt mindre arbejdskrævende produktionsform?

 • Hvilke ændringer agter ministeren at foretage i driften af statsskovene på baggrund af den meget kraftige kritik, der det seneste halve år er kommet fra både skovbrugsforskere og praktikere vedrørende regeringens opfattelse af begrebet "naturnær skovdrift"?
Den "meget kraftige kritik" som Torben Hansen henviser til, er fremkommet i mange former hver måned siden november 2008 i Skovforeningens fagblad "Skoven".
 
Kritikken er fremført af forskere og praktikere i skovbruget og af tidligere og nuværende ansatte i Skov- og Naturstyrelsen. Debatten har også affødt 15 skriftlige spørgsmål fra Torben Hansen til miljøministeren som svarede i januar.
 
Den er den voldsomste faglige debat i dansk skovbrug i årtier. Den blev udløst da Skov- og Naturstyrelsen udsendte en pressemeddelelse 16. september 2008 hvori man begrunder afskedigelsen af 56 skovarbejdere med "naturnær skovdrift" som påstås at være ”en langt mindre arbejdskrævende produktionsform”.
 
 
Dansk Skovforenings holdning
 
Skovforeningen har tilkendegivet sin holdning i artiklen ”Naturnær skovdrift kræver mange og kvalificerede medarbejdere” med disse synspunkter:
 • Vi blander os ikke i hvordan staten eller nogen anden skovejer vælger at dyrke sin skov eller regulere sin arbejdsstyrke.

 • Men vi reagerer når Skov- og Naturstyrelsen påstår at naturnær skovdrift er ”en langt mindre arbejdskrævende produktionsform”. Seriøs naturnær skovdrift kræver mindst samme arbejdsstyrke, akkuratesse, faglige viden og praktiske dygtighed som den hidtidige skovdrift.

 • At vende ryggen til og undlade at dyrke skoven er blot at høste kortsigtede besparelser på bekostning af skovens foryngelse, tilvækst, vedkvalitet og modstandsdygtighed. Det er at vildlede politikere og skatteydere, som skal henholdsvis lede og betale statsskovene, hvis man ikke gør opmærksom på dette. Det kan miskreditere de lovende muligheder der ellers kan være i seriøs og aktiv naturnær skovdrift.

 • Vi anbefaler ikke statsskovenes model for resten af Danmarks skove, men en skovdrift som bygger på aktiv og fagligt underbygget udnyttelse af naturens mekanismer og som producerer mere træ og mere kvalitetstræ til gavn for miljøet og samfundet.

 
Skovforeningens anbefalinger
 
Skovforeningen anbefaler disse initiativer til at afklare den faglige og politiske debat - og til at skabe mest mulig værdi i både statens og private skove for skatteydernes penge:
 • Evaluér: De hidtidige erfaringer med naturnær skovdrift i statsskovene bør moniteres og evalueres af forskere og statsskovenes ansatte.

 • Konkretiser forventningerne til den fremtidige udvikling af statens skove, herunder kvalitet af træproduktionen og indtjeningsgrundlaget.

 • Fasthold værdien, kvaliteten og mængden af statsskovenes træproduktion som bidrag til Danmarks fossilfri fremtid.

 • Genindfør konsulent-, produktudviklings- og produktionsafgiftsordningerne for private skove for at fremme udviklingen dér, herunder udviklingen af en økonomisk og økologisk bæredygtig naturnær skovdrift.

 • Udnyt de private skove til at sikre mere natur og flere oplevelser for skatteydernes penge frem for at koncentrere alle pengene i statsskovene. Indfør en licitationsmodel der sender private skovejere i konkurrence mod hinanden om at levere flest muligt natur- og oplevelsesværdier for et givet beløb.
 
Tidligere artikler i sagen 
 
22. januar 2009
Miljøministerens svar på spørgsmål om driften af statsskovene
 
23. november 2008
Naturnær skovdrift kræver mange og kvalificerede medarbejdere
Skov- og Naturstyrelsen er alene om at anse naturnær skovdrift for “en langt mindre arbejdskrævende produktionsform”. Resten af skovbruget anbefaler aktiv og fagligt underbygget brug af naturens mekanismer, blandt andet for at producere træ for klimaet. Læs lederen fra Skoven 11/2008.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.