Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Europaparlamentets miljøudvalg ønsker strammere regler for illegalt fældet træ

 
19. februar 2009
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
EU-kommissionen foreslog i oktober 2008 en forordning der skal minimere risikoen for at illegalt fældet træ ender på det europæiske marked. Forslaget vil betyde at virksomheder skal indfører et ”påpasselighedssystem” der sikrer at træet er lovligt fældet. Det skal ske første gang virksomhedens træ og træprodukter bliver tilgængelige på det europæiske marked.
 
Forslaget skal behandles både af Europaparlamentet og Ministerrådet som i sidste ende skal blive enige om forordningen.
 
 
Kommissionens forslag er problematisk for skovejerne
 
Som udgangspunkt finder Skovforeningen det positivt at Kommissionen tager problemet med ulovligt tømmerhugst op, da det er et stort problem specielt i forhold til afskovninger i troperne og andre steder i verden. Men vi tvivler på at forslaget vil give den rigtige løsning.
 
Skovforeningen har under fastlæggelsen af Danmarks holdning til forslaget blandt andet udtrykt bekymring for den administrative og praktiske byrde som forslaget vil pålægge skovejeren. Det er helt ude af proportioner hvis EU's 16 millioner skovejere skal etablere et komplekst ”påpasselighedssystem” for at kunne afsætte deres produkter.
 
Gennem vores europæiske skovejerorganisation CEPF og vores nordiske organisation NSF arbejder vi for:
  • at flytte kravet til et ”påpasselighedssystem” fra dem der placerer træet på markedet for første gang (for europæisk træ er det skovejerne) til de virksomheder der første gang køber træ og træprodukter.
  • at det skal være muligt at anvende allerede etablerede nationale kontrolsystemer og andre frivillige systemer der dokumenterer lovlighed.
  • at der indføres et system til identifikation og differentiering af områder i relation til risikoen, og at kontrollen målrettes i overensstemmelse hermed.
  • at effekten af forordningen løbende analyseres for at se, om det komplekse system giver den ønskede effekt.
 
Europaparlamentets miljøudvalg ønsker strammere regler
 
Europaparlamentets miljøudvalg behandlede forslaget på sit møde 17. februar. Her blev man enige om at foreslå yderligere stramninger så intet illegalt fældet træ bliver tilgængeligt på det europæiske marked. Blandt andet ved at alle operatører i trækæden kommer til at bære byrden.
 
Herudover ønsker udvalget:
  • en stramning af hvilken lovgivning der skal opfyldes for at træet kan siges at være lovligt fældet
  • en udvidelse fra at omhandle lovligt fældet træ til at omfatte dokumenteret bæredygtigt produceret træ inden for et år
  • at der indføres en mærkningsordning for lovlighed
Se Europaparlamentets miljøudvalgs pressemeddelelse.
 
Det samlede parlament skal stemme om forslaget inklusiv udvalgets ændringsforslag den 22. april.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.