Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Regnskabsoversigten 2007 – Overskud på landsplan

 
 
23. februar 2009
Ulrik Knaack Nielsen, Dansk Skovforening
 
 
Nu er privatskovbrugets regnskabsoversigt for 2007 kommet fra trykken og sendt ud til deltagerne. Her er tale om en analyse af et ganske fornuftigt år for dansk skovbrug. Skovenes regnskaber for året 2007 var som forventet en del bedre end årene forinden.
 
 
Som et gennemsnit for hele landet steg resultatet af skovdriften med 155 kr/ha, fra -55 kr/ha i 2006 til 100 kr/ha i 2007. Dette er eksklusiv indtægter fra bivirksomhed, finansielle omkostninger og aflønning af ejer, Det er første år siden år 2000 skovdriften har givet overskud på landsplan og resultatet må tilskrives de gode afsætningsmuligheder i en mere end almindelig god økonomi. I diagrammet nedenfor ses at bivirksomhed er blevet en alt vigtigere faktor for økonomien i dansk skovbrug.
 
 
Samlet set præsterede det danske privatskovbrug en indtjening på 1.040 kr/ha i 2007 mod 1.044 kr/ha i 2006, som også var det bedste resultat i de seneste 10 år.
 
 
RSO 2007 - Overskud skovdrift
 
 
De samlede indtægter fra træproduktionen steg med 203 kr/ha til i alt 1.227 kr/ha. Set for hele landet over en bred kam, var det faldende omkostninger til skovning og transport, der gjorde udslaget. Indtjeningen på bivirksomhed fortsatte med at stige i 2007, hvor man øgede indtjeningen med 64 kr./ha til 866 kr/ha. Til gengæld faldt tilskuddene til skovdrift med 206 kr/ha til 162 kr/ha.
 
 
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

DB I træproduktion

988

814

916

794

973

1.024

1.227

DB II træproduktion

575

343

565

502

764

613

828

DB I pyntegrønt

473

456

412

363

355

424

490

DB II pyntegrønt

192

184

166

127

151

211

289

Dækningsbidrag II

767

527

731

630

914

824

1.117

Overskud skovdrift

-240

-516

-261

-312

-3

-55

100

Bivirksomhed

508

531

610

679

759

802

866

Tilskud til skovdrift

199

431

156

123

65

368

162

Overskud i alt

400

346

426

417

766

1.044

1.040

Hovedtal for hele landet de seneste 7 år i kr/ha (løbende priser)
 
 
Skovejerne kan bruge regnskabsoversigten til at sammenligne driftsøkonomien på den enkelte ejendom med gennemsnitsresultatet for den pågældende landsdel. Medlemmer af Skovforeningen kan købe regnskabsoversigten for 150 kr. + moms, mens ikke medlemmer kan købe den for 300 kr. + moms. Regnskabsoversigten kan rekvireres ved at sende en mail til: info@skovforeningen.dk
 
 
Læs hele artiklen om regnskabsoversigten 2007 i januarnummeret af Skoven.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.