Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Stormfald i det sydlige Frankrig

 
 
3. marts 2009
Ulrik Knaack Nielsen, Dansk Skovforening
 
 
Skaderne efter orkanen "Klaus", der fejede hen over det sydlige Frankrig den 24. januar 2009, er foreløbig opgjort til omkring 42,3 millioner kubikmeter træ.
 
Stormfald
Stormfaldet er gået særdeles hårdt ud over det sydlige Frankrig, hvor store områder er dækket af nåleskov. Således er cirka 38 af de totale 42,3 millioner kubikmeter nåletræ, og heraf er hele 37,2 millioner kubikmeter af typen Strandfyr (Pinus pinaster).
 
Formanden for den franske skovforening var tidligt ude og bad om hjælp hos tilsvarende foreninger og oparbejdene industrier rundt om i Europa, da stormfaldet rammer det franske skovbrug virkelig hårdt. Tidspunktet for stormfaldet er også usædvanligt uheldigt, da finanskrisen i forvejen har lagt et enormt pres på skovbruget.
 
Den franske landbrugsminister Michel Barnier har efter orkanen fremlagt en hjælpepakke til det franske skovbrug. Hjælpepakken, som beløber sig i cirka 1 milliard Euro, vil give franske skovejere mulighed for at tegne lavrente lån i forbindelse med de udgifter de vil få, når de store mængder stormtræ skal fjernes fra skovene og ny ekulturer skal etableres. Stormfalds-hjælpepakken skal dog først godkendes i EU regi.
 
Grundet stormfaldets afstand til Danmark og det faktum at langt størstedelen af stormfaldet er sket i fyrreskov, vurderer vi at de ekstra store mængder træ på markedet ikke vil få nogen væsentlig indflydelse på det danske marked for råtræ.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.