Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

1 % af skovarealet kan producere strøm til over 10.000 husstande

 
17. juli 2009
Ulrik Knaack Nielsen, Dansk Skovforening
 
 
Foto: Henrik Bach fra Ny Vraa GruppenTræ udgør i forvejen omkring 30 % af den samlede mængde vedvarende energi som benyttes i Danmark, og de danske skove kan bidrage med endnu mere. Skovforeningen har estimeret at de danske skove umiddelbart kan øge hugsten med yderligere 500.000 m3 energitræ årligt (ca. 3,55 PJ), med de nuværende forudsætninger.
 
Vi vil kunne bidrage med endnu mere hvis vi også dyrker energipil i skovene. For hver procent af det samlede danske skovareal som omlægges til energipil, vil skovene kunne bidrage med yderligere 636.000 GJ grøn energi hvert år.
 
Der er lavet beregninger på hvor meget energi der kan produceres, hvis vi planter energipil på 1 % af det danske skovareal og lader et kraftvarmesystem baseret på bioforgasning omsætte flisen til strøm og varme.
 
Henrik Houmann Jakobsen fra BioSynergi ApS skriver blandt andet, at dyrkning af energipil på 1 % af skovarealet vil medføre: "..en produktion af grøn el og varme svarende til det årlige elforbrug i ca. 10.000 husstande og varmeforbruget i ca. 6.000 husstande."
 
Han supplerer dette med at skrive, at: "Den tilhørende årlige CO2 besparelse er ca. 55.000 ton."
 
Se de detaljerede beregninger her.
 
 
Tidligere nyheder i sagen
 
30. juni 2009
Grøn Vækst forvrider konkurrencen på bioenergimarkedet
 
30. juni 2009
Henrik Høegh: Skovbruget kan levere mere energiflis
18. juni 2009
Dyrkning af energipil i de danske skove
 
30. januar 2009
Brev til Klimakommissionen
 
5. juni 2008
Der er mere miljøvenlig energi at hente i skovene
 
25. januar 2008
Biomasse: En bæredygtig energiform med et stort uudnyttet potentiale.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.