Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovkredsmøde i Storstrøms Skovkreds 17. august 2009

 
17. juli 2009
Anders Toftegaard og Thyge Andersen,
Formand og Næstformand i skovkredsen
 
 
Skovforeningen inviterer til møde i Storstrøms Skovkreds mandag den 17. august 2009 kl. 12.00 på Rosenfeldt Gods, Rosenfeldt 1, 4760 Vordingborg
 
Mødet indledes i et lokale på Rosenfeldt og slutter med en mindre ekskursion omkring Rosenfeldt.
 
Parkering foran porten til gårdspladsen. Der vil blive serveret kaffe eller anden forfriskning afhængig af vejrforholdene.
 
 
Dagsorden:
 
1)  Kort orientering om Rosenfeldt v/Godsejer Peter Oxholm Tillisch
 
2)  Hvad vil vi med skovkredsmøder i fremtiden
 • Opfølgning på spørgeskemaer fra seneste skovkredsmøde
 
3)  Markedet
 • Løvtræ/Nåletræ/Juletræ/Pyntegrønt
 
3)  Kommunikation mellem Skovforeningen og medlemmerne
 
4)  Aktuelle sager i Skovforeningen
 • Grene i skel. En grundig orientering som ønsket af medlemmerne på det seneste møde.
 • Bortfald af merhugstfradraget
 • Konkurrencesagen og Skovforeningens fremtidige markedsorientering
 • Nye krav om adgangsret fra Friluftsrådet
 • Regeringen på vej med en ny skovpolitik
 • De kommende indgreb i løvskovene til beskyttelse af flagermus
 • Medlemshvervning
 
Mødet fortsætter til fods i området omkring Rosenfeldt
 
5)  Tilskudsmuligheder for skovbruget i fremtiden?
 
6)  Energitræ/flis
 • Markedet - hvad kan vi sælge?
 • Hvordan oparbejder vi billigst og mest skånsomt vores flis?
 • Er der en fordel for skovene i at springe råtræhandlerne over?
 • Fremvisning af Rosenfeldts flisfyr
 
7)  Askedød – skal vi skove alt nu eller skal vi se tiden an?
 
8)  Næste møde
 
9)  Eventuelt
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.