Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovkredsmøde i Fynske Skovkreds den 24. september 2009

 
8. september 2009
Per C. Christensen og Klaus Jørgensen
henholdsvis formand og næstformand for Fynske Skovkreds
 
 
Skovforeningen inviterer til skovkredsmøde i Fynske Skovkreds, torsdag den 24. september 2009 kl. 13.00 på Agrogården, Lombjergevej 1, 5750 Ringe.
 

Dagsorden til skovkredsmødet:

1)  Markedet

 • Juletræer / Klippegrønt / Løvtræ / Nåletræ
 
2)  Aktuelle sager i Skovforeningen v. Niels Reventlow, herunder: 
 • Skovpolitisk udvalg på vej
 • Grøn Vækst
 • Artsbeskyttelsen – konsekvenser for skovejerne
 • Konkurrencesagen
 • Finansloven og tilskudsordningerne der blev væk
 • Adgangsskiltene kan bestilles igen
 • Affald i skov – planlagt samarbejde med Hold Danmark Rent, Skoven i Skolen og Skovens Dag 2010.
 • Medlemshvervning
 • Medlemsundersøgelse
 • Nationalparkundersøgelsen i det sydfynske øhav

 
3)  Opfølgning på ekskursion om naturnær skovdrift m.v. den 9/9-09 på Fyn
 • Naturnær skovdrift
 • Certificering
 • Bilag IV arter 
 
4)  Næste møde
 • Dato og sted for afholdelse af næste skovkredsmøde.
  
5)  Eventuelt 
 

 
Mødet forventes afsluttet ca. kl. 16.00. Drikkevarer og lokaleleje sponsoreres som vanligt af Fynske Skovbrugs Fordelingsforening.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.