Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovbrugets intellektuelle skallesmækker

 
Jens Thomsen 1955-2009
 
11. november 2009
 
 

Dansk skovbrug har mistet en af de seneste 30 års mest markante ledere.

 

Nærmest som et vidunderbarn blev Jens Thomsen som 27-årig udnævnt til direktør for Dansk Skovforening. Efter 12 år på posten overtog han i 1994 stillingen som direktør for Stiftelsen Sorø Akademi som han bestred indtil sin alt for tidlige død.

 

Med en sjælden målrettethed, intelligens, flid, forretningstalent og politisk sans skabte han store resultater gennem hele sit arbejdsliv.

 

Han professionaliserede og moderniserede Dansk Skovforening i 1980erne så foreningen kunne matche omverdenens stadig større interesse for og indblanding i driften af Danmarks private skove. Han skabte mærkbare politiske resultater for skovbruget i blandt andet skovloven og naturbeskyttelsesloven og bevarede samtidig skovbrugets gode forhold til miljøbevægelsen og alle sider af Folketinget.

 

Han var central i udviklingen af dansk skovbrugs eksport af træ til Norden og Asien og har derved indirekte tjent langt flere penge hjem til danske skovejere end de selv er klar over.

 

For Stiftelsen Sorø Akademi gennemførte han en tilsvarende modernisering - fra en sovende kæmpe til en aktiv og konstruktiv medspiller i lokalsamfundet. Kronen på værket var byggeriet og etableringen af Videncenter Sorø til udvikling af Danmarks unge naturfaglige talenter og til gavn for Sorø Akademis Skole.

 

Jens Thomsen var en karakter ud over det sædvanlige. Han elskede at slås, og han elskede at fortælle om det. Om sine korporlige slagsmål som dreng, om årelange papirfejder med myndigheder og politikere og om personlige konfrontationer på møder og i fuld offentlighed.

 
Han havde en mening om det meste, og han var hurtig i replikken, blomstrende i sproget og skråsikker i faconen når han førte sig frem. Og derfor fantastisk morsom at stå ved siden af og fantastisk irriterende at stå overfor. Aldrig kedelig, altid stærkt inspirerende.

 

Han havde intet til overs for vanetænkning. Han elskede at provokere andres vanetænkning, og han elskede at blive provokeret på sin egen.  Han kunne være en elefant i en glasbutik, og han nød det og mente altid at det tjente et formål.

 

For samtidig var han rigeligt begavet, nysgerrig og ydmyg bag facaden. Så han lyttede mere end han lod som om.

 

Derfor var han også en mester i at lande kompromiser med alle slags modparter. Og, som nødvendigt for en så professionel leder, var der slet ingen slinger i valsen når det gjaldt om at overholde aftaler, udføre lovede opgaver og samtidig være dybt loyal overfor sit bagland.

 

Han var en krejler for herren, og hans økonomiske påholdenhed var legendarisk. Men når sagen krævede det, var han ikke bange for en rask beslutning om at bruge penge. Blot forlangte han så også retten til at ømme sig.

 

Demonstrativt underdreven ros til medarbejdere og samarbejdspartnere blev også et varemærke for ham. Særligt gode resultater kvitterede han med ”gå du bare ud og tag en ekstra kop te”.

 

Med sin blanding af engagement, larmende udadvendthed, reel lydhørhed, evindelig handlekraft og befriende selvironi skabte han sig det enorme netværk der var fundamentet i hans arbejdsliv.

 

Ingen der har mødt Jens Thomsen har overset ham. Ingen der har kendt Jens Thomsen kan glemme ham.

 

Værst er det for Karen og Anne-Katrine der har mistet en enestående mand og far. Vi føler med dem og ser frem til den dag hvor glæden over at have levet med Jens er større end sorgen over at have mistet ham. 

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.