Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Södra-samarbejdet fortsætter uden dansk medejerskab af industrien

 
 
2. december 2009
Niels Reventlow, formand for Dansk Skovforening

 
Skovforeningens vision om at tilbyde danske skovejere et medlemskab af Södra, så danske skovejere kan sælge træ på samme vilkår som Södras svenske medlemmer og herunder blive medejere af Södras træindustrier, kan desværre ikke realiseres i øjeblikket.
 
Årsagen er at Södra nu har besluttet at trække sit tilbud de danske skovejere tilbage. Södras ledelse har besluttet dette med henvisning til at den økonomiske situation på markedet er ændret fundamentalt siden aftalen blev indgået i september 2008. Også besværligheder med administration af medlemskaber i andre lande påvirker beslutningen.
 
Skovforeningen beklager at Södra tager dette skridt. Aftalen er i dag endnu mere attraktiv, og vi kan kun beklage at skovbruget i Danmark ikke fik forankret og operationaliseret tilbuddet til konkrete medlemsleverancer mens tilbuddet stod åbent.
 
Vi må konstatere at vi ikke var klar til at takke ja mens tid var. Havde vi valgt at gennemføre aftalen uden forsinkelse fra dansk side, havde samarbejdet og medejerskabet i dag været en realitet og ikke kun et genkaldeligt tilbud.
 
Det konkrete handelssamarbejde via Skovejernes Udviklingsselskab (SEUS) lader sig hermed ikke realisere i den nuværende situation.
 
Det betyder dog ikke, at det i øvrigt nære og tillidsfulde samarbejde mellem Södra og Skovforeningen om sammen at varetage skovejernes politiske og faglige interesser, nedlægges. Dette samarbejde vil vi fortsat udvikle til gavn for både svenske og danske skovejere.
 
Skovforeningens arbejde for at skabe større værdi for de danske skovejere fortsætter, og vi vil løbende undersøge andre muligheder for samarbejde for at skabe bedre økonomiske rammevilkår.
 
 
Tidligere nyheder om sagen
 
9. januar 2009
Södrasamarbejdet stadig under udvikling
 
11. september 2008 
Aftale mellem Skovforeningen og Södra
 
17. juni 2008
Bestyrelsens beretning 2008

11. april 2008
Skovforeningen og Södra enige om at etablere et dansk tilbud
 
6. februar 2008
Samarbejde med Södra sættes i gang
 
14. december 2007
Foreløbige konklusioner om Skovforeningens samarbejde med Södra
 
9. november 2007
Spørgsmål og svar om Skovforeningen og Södra
 
11. oktober 2007
Status for Skovforeningens samarbejde med Södra
 
19. juni 2007
Dansk Skovforening og Sydsveriges skovejere drøfter samarbejde
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.