Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Genplant Planeten fortsætter: Børn planter også træer i 2010

 

17. december 2009
Malene Bendix, Skoven i Skolen/Dansk Skovforening
 
 • I november og december 2009 har 35.000 børn fra 300 skoler plantet 100.000 træer i Danmark. Samtidig har børnene lært hvorfor plantning af træer, bæredygtig skovdrift og brug af træprodukter gavner klimaet. Det er sket i klimaprojektet Genplant Planeten som nu får mulighed for at fortsætte så skolerne også kan plante træer for klimaet i 2010.
 • Genplant Planeten afsluttede 2009 med et stort internationalt plantningsarrangement på Amager ved siden af klimamødet i Bella Centret.
 • I dagene efter mødtes 14 landes skov-undervisningsprojekter, og de skrev blandt andet Roskilde-deklarationen som en international opmuntring til børn om at plante og bruge træer for at gavne klimaet.
Genplant Planeten fortsætter i 2010

Formålet med Genplant Planeten er at vise børn at de selv kan handle aktivt og hjælpe til at mindske klimaforandringerne. Projektet sætter samtidig fokus på at træplantning, bæredygtigt skovbrug og brug af træ er en del af løsningen på klimaproblemet.

I 2009 blev projektet en overvældende succes med 100.000 plantede træer – og en enorm økonomisk og praktisk indsats fra en lang række parter. Se listen over samarbejdsparterne nedenfor.

I 2010 fortsætter projektet: TV2s Go’Morgen Danmark og DONG donerer et træ for hvert klimaløfte som seerne har afgivet til TV2 under klimatopmødet. Disse træer bliver plantet til april. Desuden sponserer Panasonic træer til det internationale skoleprogram Learning About Forests (LEAF). Det betyder at der også kommer træer til Danmark.

Skoven i Skolen håber at finde flere sponsorer til træer så vi hvert år en uge i april kan give alle skoler mulighed for at plante træer som en del af undervisningen. På den måde vil Genplant Planeten kunne fortsætte så børnene kan handle på de klimaproblemer der også fortsætter. Samtidig vil børnene lære om bæredygtig skovdrift og træprodukter.
 

International træplantning i Kongelunden, Amager

Som kulmination på Genplant Planeten 2009 plantede 400 københavnske børn 2000 træer onsdag den 9. december i Kongelunden på Amager. Der var også nogle bemærkelsesværdige voksne med til at plante:

Tegryn Jones overdrog Mrs. Maathai og ”Billion Tree Campaign” en spade. Den var symbol på de 100.000 træer som danske børn har plantet og de 500.000 træer som børn i 30 lande har plantet i 2009 for et bedre klima. De er en del af de 10 milliarder træer som mennesker over hele jorden har plantet fra 2006 til 2009 med ”Billion Tree Campaign”.
 
FN lavede sin egen film-reportage og nyhedsartikel fra dagen.
 
Se også de mange danske presseklip og fotos (blandt andet overdragelse af spade) fra plantningen i Kongelunden på Skoven i Skolens hjemmeside.
 
 
Roskilde-deklarationen:
International opfordring til børn om at plante og bruge træer for klimaet

Under klimatopmødet mødtes også 14 lande der deltager i det internationale skoleprogram Learning About Forests (LEAF). De formulerede og underskrev ”Roskilde deklarationen” som opmuntrer børn i hele verden til at komme klimaforandringerne i møde ved at indarbejde principper og praksis for bæredygtig udvikling:

LEAF vil give børn mulighed for selv at handle for et bedre klima og en bedre fremtid ved at undervise dem i at 1) Plante træer, 2) Passe træerne og dyrke skovene bæredygtigt, 3) Bruge træ som et bæredygtigt og fornyeligt materiale.

LEAF opfordrer skoler, børn og deres familier til at genplante planeten for en grønnere fremtid.

Se den officielle deklaration på engelsk.
 

SPØRGSMÅL TIL GENPLANT PLANETEN:

Hvor og hvornår planter børn træer?

På kortet kan man se hvilke skoler der har plantet hvor og hvornår. Den helt opdaterede version af kortet kan altid findes på http://www.skoven-i-skolen.dk/ under Danmark Rundt > Genplant Planet.

Kort over de skoler som indtil videre har tilmeldt sig Genplant planeten.

Røde prikker = skoler; Blå prikker = skove som inviterer skoler ud at plante: Gule prikker er planteskoler.

Ctrl + klik for at se kort. Klik på en prik for at se hvor og hvornår skoler planter.
 

Hvorfor skal børn plante træer?

Tre grunde til Genplant Planeten:

1) Genplant Planeten skal give børn mod til selv at handle aktivt i forhold til klimaforandringerne.

2) Genplant Planeten skal få børn til at turde interessere sig for klimaproblematikken og for, hvordan vi hver især kan udlede mindre CO2.

3) Genplant Planeten skal få børn til at tage udfordringen op og bruge klimatruslen som drivkraft for at lære, at indsamle viden og bruge den kreativt til opfindelser og løsninger for et bæredygtigt samfund.
 

Hvor er undervisningen?

Til Genplant Planeten er udviklet en række undervisningsforløb og aktiviteter om træplantning, klima, handling og innovation, som kan bruges før, under og efter at børnene planter træer. Materialerne findes på http://www.genplant-planeten.dk/ > Klimamaterialer. Alle børn får også udleveret børnehæftet ”Klimamaskinen”. Se også folderen for projektet.

De skoleskove som børnene planter på skoler landet over, vil blive brugt som grønne klasseværelser, hvor klasserne kan arbejde med udeundervisning og udeskole.
 
 
Hvorfor er træplantning en del af løsningen på klimaforandringen?
Træer i vækst optager CO2 fra luften og bygger det ind i deres plantekroppe. En af de mange løsninger på klimaproblemet er at plante træer, at dyrke skoven bæredygtigt og at bruge træ til huse, broer, papir, tømmer, hvor kulstoffet kan lagres – eller brænde det af som CO2 neutral bioenergi. Se også artiklen ”10 spørgsmål om skov, træ og klima”.
 
 
Hvem står bag Genplant Planeten?

Genplant Planeten koordineres af Skoven i Skolen og gennemføres i samarbejde med:

 • Dansk Skovforening
 • Dansk Planteskoleejerforening
 • Danske Fragtmænd
 • Skov- og Naturstyrelsen
 • Learning About Forests
 • Friluftsrådet
 • Træ Er Miljø
 • Undervisningsministeriet
 • Naturvejlederforeningen
 • Skovdyrkerforeningerne
 • Kommunale Park og Naturforvaltere
 • Godfred Hartmanns Forskningsfond
 • Panasonic
 • HedeDanmark
 • Flexika – Center for fleksibel læring
 • Plant Et Træ
 • Grønt Flag – Grøn Skole
 • Ballerup Kommune
 • Akkerup Planteskole
 • Hjorthede Planteskole
 • Holms Planteskole
 • Højmoses Planteskole
 • Peter Schjøtts Planteskole.

Kontakt og information
 
Projektleder for Genplant Planeten og Skoven i Skolen: Malene Bendix, telefon 3324 4266, mobil 2671 6382, mail malene@skoven-i-skolen.dk.
 
Info om skoler og kontaktlærere: http://www.genplant-planeten.dk/ > Se Plant Træer
 
Info til pressen: http://www.skoveniskolen.dk/default.asp?m=29&a=2009#Presse
 
Info om Skoven i Skolen og udeskole: http://www.skoven-i-skolen.dk/ og http://www.udeskole.dk/
 
Info om FN’s globale træplantningskampagne: www.unep.org/billiontreecampaign
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.