Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English
Skovkredsmøde i Storstrøms Skovkreds 17. februar 2010
 
18. januar 2010
Anders Toftegaard og Thyge Andersen,
Formand og Næstformand i skovkredsen
 
 
Skovforeningen inviterer til møde i Storstrøms Skovkreds onsdag den 17. februar 2010 kl. 13.00 på REFA Biovarmeværk, Energivej 4, 4800 Nykøbing F.
 
Skovkredsmødet afholdes i et lokale på REFA Biovarmeværk og slutter med en ekskursion rundt på anlægget. Biovarmeværket håndterer en stor mængde flis og vi får her en god mulighed for at se hvordan flisen anvendes, samt høre om hvilke krav dette anlæg stiller til flisens egenskaber.
  
 
Dagsorden:
 
 
1)  Markedet
  • Løvtræ/Nåletræ/Juletræ/Pyntegrønt
 
2)  Aktuelle sager i Skovforeningen
  • Politik: Regeringens løfter om et skovpolitisk udvalg. Og konsekvenserne af klimatopmødet.
  • Adgangsreglerne: Nu kommer vejledningen til loven snart. Men ingen retssag om retten til nedlægning af skovvej.
  • Vand- og naturplaner er nu i forhøring hos kommunerne.
  • Folkesundhed som forretningsområde i skovbruget.
  • Naturbeskyttelse: Flagermusenes konsekvenser for løvdyrkning.
  • Skovforeningen: Medlemsundersøgelse om prioritering af aktiviteter.
 
3)  Valg af formand og næstformand
  • Formand Anders Toftegaard kan ikke genvælges, den nye formand skal vælges for to år.
  • Næstformand Thyge Andersen er på valg og ønsker ikke genvalg. Der skal vælges en ny næstformand for det kommende år (så formand og næstformand fremover vælges på skift).
 
4)  Skovforeningens repræsentant i hjortevildtgruppen Lolland og Falster
  • Skovkredsen kan komme med en indstilling til Skovforeningen.
 
5)  Næste møde
 
6)  Eventuelt
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.