Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovkredsmøde i Fynske Skovkreds den 10. februar 2010

 
22. januar 2010
Per C. Christensen og Klaus Jørgensen
henholdsvis formand og næstformand for Fynske Skovkreds
 
 
Skovforeningen inviterer til skovkredsmøde i Fynske Skovkreds, onsdag den 10. februar 2010 kl. 13.00 hos Centrovise (tidligere Agrogården), Lombjergevej 1, 5750 Ringe.
 

Dagsorden til skovkredsmødet:

 
1)  Nationalpark i det Sydfynske Øhav?
  • Materiale rundsendt via mail
2)  Aktuelle sager i Skovforeningen
     Blandt andet:
  • Politik: Regeringens løfter om et skovpolitisk udvalg. Og konsekvenserne af klimatopmødet.
  • Adgangsreglerne: Nu kommer vejledningen til loven snart. Men ingen retssag om retten til nedlægning af skovvej.
  • Vand- og naturplaner er nu i forhøring hos kommunerne.
  • Folkesundhed som forretningsområde i skovbruget.
  • Naturbeskyttelse: Flagermusenes konsekvenser for løvtrædyrkning.
  • Skovforeningen: Medlemsundersøgelse om prioritering af aktiviteter.

3)  Fremtiden for Handelsudvalget

4)  Eventuelt temamøde
  • Emne: Certificering
  • Andre forslag til møder eller aktiviteter?
5)  Markedet
  • Løvtræ/Nåletræ/Juletræ/Pyntegrønt

6)  Næste møder

7)  Eventuelt

 

 
Mødet forventes afsluttet ca. kl. 16.00. Drikkevarer og lokaleleje sponsoreres som vanligt af Fynske Skovbrugs Fordelingsforening.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.