Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

3 skarpe til Miljøministeren

 
9. februar 2010
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 
Socialdemokraternes miljøordfører Mette Gjerskov har den 8. februar stillet tre § 20-spørgsmål til miljøminister Troels Lund Poulsen:

S 1145:
"Mener ministeren, at regeringen har gjort tilstrækkeligt for at sikre de danske skoves fremtid som vigtige leverandører til bedre biodiversitet og klima?"
 
S 1146:
"Hvorfor har ministeren nedprioriteret skovene ved f.eks. at fjerne produktudviklingsordningen for skov og træ, når nu skovene kan bidrage positivt til både biodiversitet og klima?"
 
S 1147:
"Hvornår vil ministeren igen prioritere skovene og f.eks. nedsætte et skovpolitisk udvalg som lovet for snart to år siden?"
 
 
Dansk Skovforening er også stærkt interesseret i Ministerens svar på disse spørgsmål, og vi vil bringe dem her på siden så snart de foreligger.
 
Ifølge Folketingets forretningsorden skal Ministeren besvare § 20-spørgsmål inden for 6 hverdage.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
Regeringens årelange og konsekvente nedprioritering af Danmarks skove har vi skrevet mange nyheder om her på www.skovforeningen.dk. Her er de vigtigste:
 
19. januar 2010
Klimamødet var et gennembrud for skovene
For skovene var FN’s klimatopmøde i december et politisk gennembrud. Nu er det Danmarks regering der skal realisere de gode hensigter. Det er der dog endnu ikke tegn til.
1. januar 2010
Radio om skovene i klimaerklæringen og i dansk politik
 
22. december 2009
Skovrådet: Det haster med en dansk skovpolitik
 
1. december 2009
Kloak-syndromet
Skovpolitik er usynlig for medierne. Derfor er den ligegyldig for politikerne. Populisme er blevet stueren i dansk politik, men populisme er ikke bæredygtig. Udsigten er at politikerne først for alvor kaster sig over skovpolitik når der er lig på bordet.
27. november 2009
Skovforeningen i foretræde i Folketingets miljøudvalg for at presse på for at Miljøministerens bebudede skovpolitiske udvalg sættes i gang hurtigst muligt.

9. september 2009
Regeringen dropper skovene i finanslovsforslaget, men andre husker. Regeringen fortsætter med at fjerne de ordninger som fremmer bæredygtighed i de private skove, herunder ordningen til fremme brugen af træ, verdens mest miljøvenlige råstof. Men både Naturfredningsforeningen, SFs og De Konservatives miljøordførere taler nu om at der må penge til skovene.
 
17. juli 2009
Brev til Miljøministeren om det kommende skovpolitiske udvalg
Skovforeningen har skrevet til Troels Lund Poulsen med vores supplerende synspunkter til det kommende skovpolitiske udvalg i forhold til Skovrådets tidligere fremsendte forslag til kommissorium.

13. juli 2009
Skovrådets forslag til kommissorium for et skovpolitisk udvalg
Skovrådet har skrevet til Miljøministeren med et forslag til kommissorium for det skovpolitiske udvalg som ministeren har stillet i udsigt til efteråret 2009. Skovforeningen er enig med Skovrådet og ser frem til nedsættelsen det skovpolitiske udvalg.

1. maj 2009
Miljøministeren erkender at Grøn Vækst glemte skovene. Regeringen har offentliggjort sin strategi Grøn Vækst: Der skrives mange gode ting om de eksisterende skoves værdier, men der er ingen plan for at udvikle disse værdier for fremtiden. Fx er træ, verdens mest miljøvenlige råstof, helt overset i strategien.

19. september 2008
Regeringen vil tænke grønt - men hvor er skovene?
Regeringen har nedsat et ministerudvalg der skal forfølge en grøn vækstvision. Men kommissoriet nævner kun landbruget. Det er en mangel, for skovene har mange tilbud når det gælder grøn vækst for samfundet. Skovforeningen beder Regeringen genoverveje.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.