Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

20.000 børn genplanter planeten i april

 
 
7. april 2010
Malene Bendix, Dansk Skovforening
 
I april planter børn over hele landet 70.000 træer for et bedre klima
 
Stik spaden i jorden – det er forår. Og 20.000 børn fra 220 skoler vandrer ud i solen og planter 70.000 træer for et bedre klima med Genplant Planeten. Træerne bliver plantet på skoler og i skove over hele landet i april.
 
Formål med træplantning
Formålet med Genplant Planeten er at vise børn, at de selv kan handle aktivt for et bedre klima. Projektet sætter samtidig fokus på, at træplantning, bæredygtigt skovbrug og brug af træ er en del af løsningen på klimaproblemet.

Klima er ikke en døgnflue
”Klimaarbejdet er ikke et modefænomen, men en nødvendighed.” siger projektleder Malene Bendix fra Skoven i Skolen, som er koordinator for Genplant Planeten. ”Det kan godt være at politikerne tager længere tid om at få klimaaftaler på plads, end man kunne håbe – men det gør bare almindelige menneskers arbejde med klima endnu mere vigtigt. Vi skal uddanne vores børn til selv at komme klimaudfordringen i møde. At plante træer er første spadestik,” siger Malene Bendix og fortsætter: ”Derfor er vi også meget glade for at 220 skoler og institutioner igen i år har tilmeldt sig Genplant Planeten, så børn over hele landet i april 2010 vil plante træer for et bedre klima, og lære om hvad vi kan gøre for at komme klimaforandringerne i møde. Vi håber også at kunne dele træer ud med Genplant Planeten i april 2011.”
 
Gratis træer til skolerne
Med Genplant Planeten får skolerne gratis træer, som de enten planter til skoleskove og grønne klasseværelser på skolens område - eller planter i skove som nyplantning eller genplantning. De nye skoleskove kan bruges til udeskole og udeundervisning. Træerne doneres af det internationale skole-skov projekt LEAF (Learning About Forests), Panasonic, DONG og af de skove som inviterer skoler ud at plante.
 
Globalt perspektiv
De danske børn er ikke alene om at plante træer for et bedre klima. Overalt på kloden plantes der. Genplant Planeten er en del af det globale skoleplantningsprojekt ”Replant the Planet”, hvor børn i 30 lande planter træer for klimaet. Samtidig er Genplant Planeten også en del af FN´s globale ”Billion Tree Campaign” under FN´s Miljøhandlingsprogram UNEP. Kampagnens første målsætning om at der skulle plantes et træ for hvert menneske på jorden – i alt 7 milliarder træer – inden udgangen af 2009 er blevet nået. Næste mål er 12 milliarder træer før udgangen af 2010. De danske skolebørn som planter er en del af denne store bevægelse.


SPØRGSMÅL TIL GENPLANT PLANETEN:


Hvor og hvornår planter børn træer?
På kortet nedenfor kan du se hvilke skoler som planter hvor og hvornår. Da flere skoler kommer til, findes en opdateret version på http://www.genplant-planeten.dk/ under Danmark Rundt > Genplant Planet.

Kort over de skoler som indtil videre har tilmeldt sig Genplant planeten.
Orange prikker = skoler som planter i 2010;
Røde = skoler som plantede i 2009;
Blå = skove som inviterer skoler ud at plante;
Gule = planteskoler.
Klik på en prikfor at se hvor og hvornår skoler planter.
 
 
Hvorfor Genplant Planeten?
  1. Genplant Planeten skal give børn mod til selv at handle aktivt i forhold til klimaforandringerne.
  2. Genplant Planeten skal få børn til at turde interessere sig for klimaproblematikken og for, hvordan vi hver især kan udlede mindre CO2.
  3. Genplant Planeten skal få børn til at tage udfordringen op og bruge klimatruslen som drivkraft for at lære, at indsamle viden og bruge den kreativt til opfindelser og løsninger for et bæredygtigt samfund.
Hvor er undervisningen?
Til Genplant Planeten er udviklet en række undervisningsforløb og aktiviteter om træplantning, klima, handling og innovation, som kan bruges før, under og efter at børnene planter træer. Materialerne findes på http://www.genplant-planeten.dk/ > Klimamaterialer. Alle børn får også udleveret børnehæftet ”Klimamaskinen” (PDF-fil). Se også folderen (PDF-fil) for projektet.
 
De skoleskove som børnene planter på skoler landet over, vil blive brugt som grønne klasseværelser, hvor klasserne kan arbejde med udeundervisning og udeskole.
 
Hvorfor er træplantning en del af løsningen på klimaforandringen?
Træer i vækst optager CO2 fra luften og bygger det ind i deres plantekroppe. En af de mange løsninger på klimaproblemet er at plante træer, at dyrke skoven bæredygtigt og at bruge træ til huse, broer, papir, tømmer, hvor kulstoffet kan lagres – eller brænde det af som CO2 neutral bioenergi. Se også artiklen ”10 spørgsmål om skov, træ og klima”.
 
Historik
Genplant Planeten blev sat i gang i 2009 og var en overvældende succes, da 35.000 børn plantede 100.000 træer i månederne op til FN´s klimatopmøde i København, takket være og en enorm økonomisk og praktisk indsats fra en lang række parter. Se listen over samarbejdsparterne nedenfor og presseklip.
 

ARRANGEMENTER:

 
Events i forbindelse med Genplant Planeten
 
Hele april 2010: Skoler og institutioner planter over hele landet
Se hvem, hvor og hvornår på Genplant Planeten kortet.
 
20. april klokken 10 - 13: Genplant Planeten presseplantning i Kongelunden
Sted: Tangvej der ligger ved Kongelundsvej 658, 2791 Dragør:
  • Børn fra skoler i Københavns Kommune planter Børnenes Klimaskov
  • Bål, bålpandekager og klimaaktiviteter
  • Mulighed for interviews med børn, lærere og folk bag Genplant Planeten, Børnenes Klimaskov og Replant the Planet.
Arrangement: Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Kommune og Skoven i Skolen
 
Pressen er velkommen.
 
Hvem står bag Genplant Planeten:
Genplant Planeten koordineres af Skoven i Skolen og gennemføres i samarbejde med:
Dansk Skovforening, Dansk Planteskoleejerforening, Danske Fragtmænd, Skov- og Naturstyrelsen, Learning About Forests, Friluftsrådet, Træ Er Miljø, Undervisningsministeriet, Naturvejlederforeningen,
Skovdyrkerforeningerne, Kommunale Park og Naturforvaltere, Godfred Hartmanns Forskningsfond, Panasonic, DONG, HedeDanmark, Flexika – Center for fleksibel læring, Plant Et Træ, Grønt Flag – Grøn Skole, Ballerup Kommune, samt Akkerup Planteskole, Hjorthede Planteskole, Holms Planteskole, Højmoses Planteskole og Peter Schjøtts Planteskole.
 
Kontakt og information:
Kontakt projektleder for Genplant Planeten og Skoven i Skolen, Malene Bendix, Tlf.: 3324 4266, Mail: malene@skoven-i-skolen.dk
 
Info om skoler og kontaktlærere: http://www.genplant-planeten.dk/ > se Plant træer
Info til pressen: http://www.skoveniskolen.dk/default.asp?m=29&a=2009#Presse
Presseklip fra 2009: http://www.skoleniskoven.dk/default.asp?m=10&a=2548
Info om Skoven i Skolen og udeskole: http://www.skoven-i-skolen.dk/ og http://www.udeskole.dk/
Info om FN’s globale ”Billion Tree Campaign”: http://www.unep.org/billiontreecampaign/
 
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.